Fundusze Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych i Rockbridge Obligacji Długoterminowych z najlepszymi stopami zwrotu w kategorii funduszy dłużnych w 2023 roku!

Zachęcamy do przeczytania artykułu pod tytułem "Najlepsze fundusze dłużne 2023 r. Pokonały inflację i lokaty" , zamieszczonego w serwisie analizy.pl

Nowe zasady rozliczania dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne od 1.01.2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. zasady rozliczania dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne ulegają istotnym zmianom, w ten sposób, że podatek nie będzie już pobierany przez Fundusz (Fundusz nie będzie płatnikiem podatku) przy wypłacie (odkupieniu bądź konwersji) osoby fizycznej. Fundusz będzie wypłacać pełną kwotę z umorzenia jednostek uczestnictwa, a także 100% środków zostanie przeniesionych do innego funduszu w przypadku konwersji....

Fundusz ma przepis na bessę na obligacjach (Puls Biznesu)

W wywiadzie dla Pulsu Biznesu, Witold Chuść opowiada o tym jak jego fundusz osiągnął najlepsze wyniki w grupie i co czeka jeszcze rynek obligacji.

ROCKBRIDGE TFI ZWYCIĘZCĄ RANKINGU NA NAJLEPSZE TFI (RZECZPOSPOLITA 04.11.2021)

Rockbridge TFI zostało wybrane najlepszym TFI przez zespół gazety "Rzeczpospolita". Według autorów rankingu to Rockbridge TFI najefektywniej pomnażał pieniądze klientów w ujęciu całościowym.

Rockbridge widzi nową perspektywę (Puls Biznesu)

Kamil Kosiński (PulsInwestora) prowadzi wywiad z Krzysztofem Mazurkiem o zmianach w branży i kolejnych krokach Rockbridge TFI

Od dłuższego czasu numerem jeden jest Rockbridge Gier i Innowacji (Parkiet.com)

Andrzej Pałasz z Parkiet.com podsumowuje pierwsze sześć miesięcy na rynku funduszy akcyjnych. Rockbridge Gier i Innowacji uzyskał najlepszy wynik inwestycyjny.

Nowe czasy wymagają świeżego podejścia do zarządzania (Parkiet.com)

Prezes Rockbridge TFI, Krzysztof Mazurek, opowiada o tym jak w czasach koronawirusa dostosowanie strategii przyniosło jedne z najlepszych wyników inwestycyjnych na rynku.