mBank Subfundusz Akcji Polskich

Historia wycen

Stopy zwrotu na 19.01.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
5,26% 19,59% 12,98% 1,16% - - 2,08% 1,30% - - - 4,96%

Informacje o funduszu

 • 45% indeks WIG20 + 30% indeks mWIG40 + 15% indeks sWIG80 + 10% stawka WIBID 1M.
 • 01.06.2018
 • 106,21 PLN
 • PLN
 • Od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • 5% (jednostka uczestnictwa typu M)
 • 1,5% (jednostka uczestnictwa typu M)
 • 66 1600 0003 1899 5338 0000 0008
 • dzienna

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-