mBank Subfundusz Akcji Polskich

Historia wycen

Stopy zwrotu na 13.02.2020

1M 3M 6M YTD MAX
-1,48% 0,51% 2,85% 0,92% 3,82%

Informacje o funduszu

 • 45% indeks WIG20 + 30% indeks mWIG40 + 15% indeks sWIG80 + 10% stawka WIBID 1M.
 • 01.06.2018
 • 103,65 PLN
 • PLN
 • Od 5 lat
 • 10.000 PLN
 • 1.000 PLN
 • 5% (jednostka uczestnictwa typu M)
 • 0,095%
 • 36 2490 0005 0000 4600 8032 6739
 • dzienna

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-