mBank Subfundusz Akcji Polskich

Historia wycen

Stopy zwrotu na 20.09.2019

1M 3M 6M YTD MAX
2,02% -2,53% -4,32% 2,42% 1,00%

Informacje o funduszu

 • 45% indeks WIG20 + 30% indeks mWIG40 + 15% indeks sWIG80 + 10% stawka WIBID 1M.
 • 01.06.2018
 • 100,84 PLN
 • PLN
 • Od 5 lat
 • 10.000 PLN
 • 1.000 PLN
 • 5% (jednostka uczestnictwa typu M)
 • 0,095%
 • 36 2490 0005 0000 4600 8032 6739
 • dzienna

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-