Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Aktywność i konsekwencja

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek to dynamicznie zarządzany portfel z wysokim wskaźnikiem rotacji inwestycji oraz konsekwentnie realizowaną polityką stop loss i take profit na zajmowanych pozycjach

Alfa na pierwszym planie

Wykorzystując możliwość znaczących odchyleń od benchmarku fundusz koncentruje się głównie na najlepszych pomysłach inwestycyjnych z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, dopasowując alokację sektorową do cyklu gospodarczego oraz unikając ekspozycji na podmioty objęte niepożądanymi w portfelu czynnikami ryzyka

Dynamiczne sektory

Z grona polskich prywatnych przedsiębiorstw identyfikujemy firmy o silnych profilach biznesowych, przewagach konkurencyjnych, trwałych dochodach i perspektywach dynamicznego wzrostu

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 26.05.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-0,25% -3,65% -16,21% -22,37% -1,55% -5,11% -16,36% -0,96% 17,17% 7,36% -19,37% -52,45%

Informacje o funduszu

 • 90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA
 • 21.01.2000
 • 51 mln PLN
 • 47,55 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 80 1140 1010 0000 3010 6801 9008
 • dzienna

Struktura na 29.04.2022

 • 70,8%
 • 22,1%
 • 7,1%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-19,39%