Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.08.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-0,20% 0,36% 0,43% 0,60% 0,36% 1,78% 0,28% -0,17% 1,69% -0,71% -1,01% 47,53%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 147,10 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 31.03.2020 (dzień wyceny certyfikatów)

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 24 stycznia do 18 lutego 2005 r.
Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Informacje o funduszu

  • 01.04.2005
  • 10 mln PLN
  • 149,74 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
0,51%