Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.12.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
1,58% 2,14% 3,24% 1,89% -1,89% -0,83% 1,89% 1,89% -3,71% 1,08% 0,76% 21,95%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału.Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 123,80 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 1.04.2024 (dzień wyceny certyfikatów)

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 16 stycznia do 10 lutego 2006 roku. Inwestorzy nabyli certyfikaty funduszu Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 o wartości blisko 750 milionów PLN. Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Informacje o funduszu

  • 10.02.2006
  • 16 mln PLN
  • 121,95 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

0,94%