Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 31.08.2020

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2019 2018 2017 2016 MAX
-0,12% 0,04% 0,88% 1,20% 2,85% 2,98% 1,15% 0,76% 1,01% 0,61% 0,03% 24,38%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału.Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 120,68 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 30.03.2021 (dzień wyceny certyfikatów)

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 16 stycznia do 10 lutego 2006 roku. Inwestorzy nabyli certyfikaty funduszu Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 o wartości blisko 750 milionów PLN. Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Informacje o funduszu

  • 10.02.2006
  • 19 mln PLN
  • 124,38 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
4,08%