Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.04.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-0,02% -0,24% 0,67% 1,07% 1,14% 1,23% -0,06% 1,01% 0,61% 0,03% -0,82% 21,97%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału.Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 120,68 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 30.03.2021 (dzień wyceny certyfikatów)

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 16 stycznia do 10 lutego 2006 roku. Inwestorzy nabyli certyfikaty funduszu Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 o wartości blisko 750 milionów PLN. Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Informacje o funduszu

  • 10.02.2006
  • 21 mln PLN
  • 121,97 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
0,69%