Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 29.11.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-0,12% -0,27% 0,43% 0,92% 1,47% 1,56% 0,46% 1,00% 0,26% -0,70% -0,28% 22,57%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 120,67 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 30.06.2021 (dzień wyceny certyfikatów)

Informacje o funduszu

  • 14.04.2006
  • 15 mln PLN
  • 122,57 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
0,28%