Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
-0,35% -0,49% -1,38% -2,00% -1,11% 0,13% -1,94% 0,87% 0,34% 1,00% 0,26% 21,10%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 121,70 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 28.06.2024 (dzień wyceny certyfikatów)

Informacje o funduszu

  • 14.04.2006
  • 15 mln PLN
  • 121,10 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
0,07%