Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.12.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
1,62% 2,00% 2,90% 1,14% -3,21% -2,37% 1,14% 1,14% -4,31% 0,87% 0,34% 19,52%

Zarządzający funduszem

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 121,70 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 28.06.2024 (dzień wyceny certyfikatów)

Informacje o funduszu

  • 14.04.2006
  • 12 mln PLN
  • 119,52 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-1,06%