Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 w likwidacji

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.11.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
0,11% 0,34% 0,26% -0,06% 0,12% -0,40% 0,00% -0,22% 0,46% -0,53% -1,10% 12,35%

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 112,13 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 30.09.2021 (dzień wyceny certyfikatów)

Informacje o funduszu

  • 20.09.2006
  • 8 mln PLN
  • 112,35 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-1,65%