Zmiana Depozytariusza funduszy otwartych i zmiana numerów rachunków bankowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. depozytariuszem poniższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI będzie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa).

W związku z powyższym zmianie ulegają numery rachunków bankowych przeznaczonych do nabyć jednostek uczestnictwa.

Dzień 26 września 2019 r. jest ostatnim dniem funkcjonowania dotychczasowych rachunków bankowych funduszy, prowadzonych w Alior Bank SA., wszystkie wpłaty dokonywane na te rachunki po 26 września 2019 r. będą zwracane. 

Od dnia 27 września 2019 r. wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa należy dokonywać na następujące numery rachunków prowadzone przez nowego depozytariusza:


Dla rejestrów indywidualnych:

  Fundusz

  Nowy rachunek nabyć obowiązuje  
  od dnia 27 września 2019 r.

Rockbridge FIO Parasolowy

Rockbridge Subfundusz Akcji

 36 1140 1010 0000 3010 6802 6008

Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i  Średnich Spółek

 80 1140 1010 0000 3010 6801 9008

Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

 46 1140 1010 0000 3010 6802 0008

Rockbridge Subfundusz Zrównoważony

 70 1140 1010 0000 3010 6802 5008

Rockbridge Subfundusz Obligacji

 12 1140 1010 0000 3010 6802 1008

Rockbridge Subfundusz Obligacji 2

 75 1140 1010 0000 3010 6802 2008

Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

 41 1140 1010 0000 3010 6802 3008

Rockbridge Subfundusz Dłużny

 02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu

 07 1140 1010 0000 3010 6802 4008

Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych

 95 1140 1010 0000 3010 6801 3015

Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych

 86 1140 1010 0000 3010 6801 2013

Rockbridge Subfundusz Selektywny

 11 1140 1010 0000 3010 6801 5012

Rockbridge Subfundusz Lokata Plus

 20 1140 1010 0000 3010 6801 6014

Rockbridge Subfundusz Dywidendowy

 13 1140 1010 0000 3010 6801 7013

Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

 39 1140 1010 0000 3010 9000 1013

 

UWAGA: w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL lub nazwę firmy nr REGON oraz numer rejestru.

Dla wpłat na IKE lub IKZE:  06 1140 1010 0000 2200 2400 1002
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Towarzystwem e-mail: info@rockbridge.pl, infolinia: 801 350 000 (koszt połączenia wg taryfy operatora),  22/ 538 97 99