Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 września 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).
Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:
  1. zmianą nazwy Towarzystwa,
  2. zmianami w składzie osobowym członków zarządu Towarzystwa,
  3. zmianami nazwy Funduszu oraz subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
  4. zmianami strony internetowej Towarzystwa oraz adresu e-mail,
  5. zmianą Statutu Funduszu.