Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 23 października 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:
  •  
  • zmianą zarządzającego Funduszem,
  • zmianą osób wchodzących w skład Zarządu Towarzystwa,
  • zmianą danych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej.