Ogłoszenie aktualizujące o likwidacji Rockbridge Subfundusz Superior Akcji oraz Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców wydzielonych w ramach Rockbridge Superior FIO

W uzupełnieniu ogłoszenia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji: 
  1. Rockbridge Subfunduszu Superior Akcji oraz 
  2. Rockbridge Subfunduszu Superior Rynku Surowców 
wydzielonych w ramach Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”), Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „Towarzystwo”) informuje, że z uwagi na przedłużający się proces rozliczeń z wierzycielami Subfunduszy z tytułu świadczonych na rzecz Subfunduszy usług za okres do dnia zakończenia likwidacji, zakończenie czynności likwidacyjnych planowane jest do dnia 8 sierpnia 2019 r. W tym terminie planowane jest dokonanie wypłat na rzecz Uczestników Subfunduszy.