Przydział jednostek uczestnictwa mBank Subfunduszu Akcji Polskich wydzielonego w ramach Rockbridge Superior FIO

W dniu 1 czerwca 2018 r. Zarząd Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonał przydziału jednostek uczestnictwa mBank Subfunduszu Akcji Polskich, wydzielonego w ramach Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w wyniku zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, które nastąpiło w dniu 29 maja 2016 r.
 
Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z chwilą przydziału jednostek uczestnictwa nastąpiło utworzenie Subfunduszu.