Publikacja tekstu jednolitego statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2017 r. zmian statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej ogłoszonych dnia 20 września 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej, obowiązuje od dnia 20 września 2017 r.