Publikacja tekstu jednolitego statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5

W związku z wejściem w życie w dniu 21 września 2017 r. zmian statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 ogłoszonych dnia 21 września 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej, obowiązuje od dnia 21 września 2017 r.