Publikacja tekstu jednolitego statutu Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2017 r. zmian statutu Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłoszonych dnia 20 września 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Statut Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej, obowiązuje od dnia 20 września 2017 r.