0% opłaty manipulacyjnej

Opłata manipulacyjna wynosi 0% wpłaty dokonanej celem nabycia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa. Promocja dotyczy zleceń nabycia oraz zamian składanych za pośrednictwem Rockbridge TFI S.A. oraz serwisu Rockbridge24.pl, zaś w przypadku wpłat dokonywanych bezpośrednio na rachunek Funduszu – jeżeli Rejestr w Funduszu został otwarty za pośrednictwem Rockbridge TFI S.A. lub serwisu Rockbridge24.pl


Czas trwania promocji:
od 1 stycznia 2024 r. do odwołania.

„Obniżenie wpłaty początkowej” w Rockbridge24.pl

Obniżenie wysokości minimalnej pierwszej wpłaty (otwarcia rejestru) do Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z kwoty 1.000,00 PLN do 1 PLN, dla wpłat dokonywanych za pośrednictwem Dystrybutora: Rockbridge24.pl


Czas trwania promocji:
od 1 stycznia 2024 r. do odwołania.

„Obniżenie wpłaty początkowej” w Symphony Wealth Management Sp. z o.o.

Obniżenie wysokości minimalnej pierwszej wpłaty (otwarcia rejestru) do Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z kwoty 1.000,00 PLN do 100 PLN, dla wpłat dokonywanych za pośrednictwem Dystrybutora: - Symphony Wealth Management Sp. z o.o.


Czas trwania promocji:
od 1 stycznia 2024 r. do odwołania.

0% opłaty manipulacyjnej przy otwarciu IKE lub IKZE

Opłata manipulacyjna wynosi 0% w przypadku otwarcia IKE lub IKZE za pośrednictwem Rockbridge TFI S.A. oraz serwisu Rockbridge24.pl


Czas trwania promocji:
od 1 stycznia 2024 r. do odwołania.