nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 272,76 PLN (14.02.2019) -0,45% 2,5% 1,7% -12,8% 7,1% 4,3%
Rockbridge Akcji Globalnych 181,39 PLN (14.02.2019) -0,45% -0,4% -1,4% -11,5% 17,2% 4,4%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 47,22 PLN (14.02.2019) -0,69% 0,5% -0,5% -16,4% 1,0% 3,5%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 58,10 PLN (14.02.2019) -0,22% 2,1% -0,6% -6,6% 11,5% 3,5%
Rockbridge Dywidendowy 91,53 PLN (14.02.2019) 0,31% 2,6% -4,8% -21,5% - 1,9%
Rockbridge Dłużny 35,94 PLN (14.02.2019) 0,03% 0,2% 0,9% 0,6% 3,9% 0,3%
Rockbridge Lokata Plus 110,03 PLN (14.02.2019) 0,02% 0,3% 1,1% 1,8% 6,5% 0,4%
Rockbridge Obligacji 291,89 PLN (14.02.2019) 0,08% 0,3% 1,5% 1,0% 3,8% 0,5%
Rockbridge Obligacji 2 3 492,55 PLN (14.02.2019) 0,07% 0,3% 1,5% 1,1% 4,3% 0,5%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 14,63 PLN (14.02.2019) 0,07% 0,3% 1,2% 1,2% 7,4% 0,4%
Rockbridge Rynków Surowcowych 89,26 PLN (14.02.2019) -0,63% 0,8% -2,4% -12,7% 8,2% 2,7%
Rockbridge Selektywny 143,61 PLN (14.02.2019) -0,03% 3,7% -1,0% -10,7% -0,5% 4,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 16,28 PLN (14.02.2019) -0,12% 0,9% 1,2% -6,7% 0,4% 1,6%
Rockbridge Zrównoważony 1,99 PLN (14.02.2019) -0,50% 1,5% 1,0% -9,1% 0,5% 2,1%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany (dawniej Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 1 006,10 PLN (14.02.2019) -2,84% -4,9% -7,7% -19,7% -3,8% -5,3%
Rockbridge Superior Akcji 94,81 PLN (14.02.2019) -0,56% 0,1% -3,6% -18,7% 5,3% 1,7%
Rockbridge Superior Dłużny 107,05 PLN (14.02.2019) -0,02% -0,2% -0,1% 0,7% 5,8% -0,3%
Rockbridge Superior Obligacji 111,98 PLN (14.02.2019) 0,03% -0,3% 0,2% 1,3% 8,3% -0,1%
Rockbridge Superior Rynku Surowców 92,67 PLN (14.02.2019) -0,54% 0,8% 0,1% -16,3% - 3,1%
Rockbridge Superior Selektywny 89,98 PLN (14.02.2019) -0,23% 3,0% -9,8% -27,1% -13,6% 3,5%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 4 463,34 PLN (10.12.2018)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities 93,92 PLN (31.01.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 141,50 PLN (31.01.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 114,92 PLN (31.01.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 107,16 PLN (31.01.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 184,56 PLN (31.01.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 183,73 PLN (31.01.2019)
Alter Alternative Investments FIZ - Alter Subfundusz Private Equity 140,32 PLN (28.12.2018)
Alter FIZ Akcji + 109,35 PLN (31.01.2019)
Alter FIZ Akcji Globalnych 90,75 PLN (31.01.2019)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 94,48 PLN (31.01.2019)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 84,26 PLN (31.01.2019)
Alter FIZ Aktywny Akcji 85,10 PLN (31.01.2019)
Alter FIZ GlobAl 2 105,75 PLN (31.01.2019)
Alter FIZ Multi Strategia 838,01 PLN (11.02.2019)
Alter Kapitał Plus FIZ 9 024,02 PLN (05.02.2019)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ 99,08 PLN (31.01.2019)
Alter Multi Asset FIZ 826,24 PLN (11.02.2019)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 102,90 PLN (28.12.2018)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 222,67 PLN (31.12.2018)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 198 462,53 PLN (31.12.2018)
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 12,26 USD (14.02.2019)
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 13,39 EUR (14.02.2019)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 107,41 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,19 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,26 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,24 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 w likwidacji 112,35 PLN (30.11.2018)
Rockbridge FIZ Global Macro 109,99 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Long–Short 76,69 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 95,99 PLN (13.02.2019)
Rockbridge FIZ Multi Strategia (dawniej Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców) 113,64 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Polish Opportunities 78,90 PLN (31.01.2019)
Rockbridge FIZ Value Equity 93,46 PLN (31.01.2019)
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,80 USD (14.02.2019)