nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 275,71 PLN (22.07.2019) 0,25% 1,5% -2,9% -0,5% 2,9% 5,5%
Rockbridge Akcji Globalnych 193,84 PLN (22.07.2019) 0,43% 1,7% -2,0% -8,6% 9,6% 11,6%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 52,44 PLN (22.07.2019) 0,38% 2,9% -0,2% 1,6% 6,0% 14,9%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 62,23 PLN (22.07.2019) 0,58% 2,5% -2,8% 0,7% 14,1% 10,8%
Rockbridge Dywidendowy 95,54 PLN (22.07.2019) 0,66% 3,0% 2,2% -14,7% 3,4% 6,4%
Rockbridge Dłużny 36,52 PLN (22.07.2019) 0,03% 0,2% 1,1% 2,5% 4,9% 1,9%
Rockbridge Lokata Plus 111,96 PLN (22.07.2019) 0,04% 0,3% 1,1% 3,2% 7,1% 2,2%
Rockbridge Obligacji 300,31 PLN (22.07.2019) 0,15% 0,8% 2,5% 4,6% 5,1% 3,4%
Rockbridge Obligacji 2 3 589,65 PLN (22.07.2019) 0,14% 0,7% 2,3% 4,6% 5,5% 3,3%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 14,87 PLN (22.07.2019) 0,07% 0,2% 0,8% 3,0% 6,8% 2,1%
Rockbridge Rynków Surowcowych 86,19 PLN (22.07.2019) -0,16% -0,4% -5,2% -11,9% -7,3% -0,9%
Rockbridge Selektywny 151,65 PLN (22.07.2019) 0,04% 2,9% 2,7% -2,2% 1,8% 9,9%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 16,61 PLN (22.07.2019) 0,18% 1,0% 0,7% 1,2% -0,2% 3,6%
Rockbridge Zrównoważony 2,02 PLN (22.07.2019) 0,50% 1,5% -0,5% 0,0% -1,0% 3,6%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 1 037,70 PLN (22.07.2019) -0,11% 3,2% -0,1% -7,7% -4,2% -2,3%
Rockbridge Superior Akcji w likwidacji 93,08 PLN (19.07.2019) 0,03% 0,6% -2,1% -6,1% -3,2% -0,2%
Rockbridge Superior Dłużny 106,47 PLN (22.07.2019) -0,01% -0,2% -0,1% -0,5% 4,2% -0,8%
Rockbridge Superior Obligacji 113,05 PLN (22.07.2019) 0,04% 0,4% 1,1% 0,9% 7,2% 0,8%
Rockbridge Superior Rynku Surowców w likwidacji 89,31 PLN (19.07.2019) 0,04% 0,6% -7,0% -15,9% -12,0% -0,7%
Rockbridge Superior Selektywny 90,86 PLN (22.07.2019) 0,00% 0,0% 1,1% -16,9% -16,2% 4,6%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 4 155,26 PLN (10.06.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities 85,76 PLN (28.06.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 141,97 PLN (28.06.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 112,32 PLN (28.06.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 103,88 PLN (28.06.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 183,61 PLN (28.06.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 184,08 PLN (28.06.2019)
Alter FIZ Akcji + 108,84 PLN (28.06.2019)
Alter FIZ Akcji Globalnych 87,95 PLN (28.06.2019)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 86,47 PLN (28.06.2019)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 82,80 PLN (28.06.2019)
Alter FIZ Aktywny Akcji 85,44 PLN (28.06.2019)
Alter FIZ GlobAl 2 98,43 PLN (28.06.2019)
Alter FIZ Multi Strategia 772,82 PLN (10.07.2019)
Alter Kapitał Plus FIZ 8 838,01 PLN (05.07.2019)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ 99,45 PLN (28.06.2019)
Alter Multi Asset FIZ 827,03 PLN (10.07.2019)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 100,89 PLN (28.06.2019)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 184,99 PLN (28.06.2019)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 155 889,25 PLN (28.06.2019)
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 13,85 USD (22.07.2019)
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 14,65 EUR (22.07.2019)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 103,14 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2 94,41 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,52 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,53 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,26 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 w likwidacji 112,35 PLN (30.11.2018)
Rockbridge FIZ Global Macro 107,01 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Long–Short 75,87 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 91,31 PLN (17.07.2019)
Rockbridge FIZ Multi Strategia (dawniej Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców) 113,84 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Polish Opportunities 80,89 PLN (28.06.2019)
Rockbridge FIZ Value Equity 95,84 PLN (28.06.2019)
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,93 USD (22.07.2019)