nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 236,92 PLN (30.09.2022) 0,01% -10,5% -13,7% -28,0% -7,4% -30,4%
Rockbridge Akcji Globalnych 180,77 PLN (30.09.2022) 1,61% -6,7% -4,0% -19,2% -2,9% -23,7%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 40,90 PLN (30.09.2022) 1,01% -6,2% -9,6% -31,8% -16,9% -28,1%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 57,25 PLN (30.09.2022) 0,44% -9,3% -7,2% -23,6% -6,0% -23,2%
Rockbridge Dłużny 36,68 PLN (30.09.2022) 0,08% 0,1% 5,2% -3,6% 0,0% 0,7%
Rockbridge Gier i Innowacji 102,05 PLN (30.09.2022) 0,79% -9,8% -7,3% -35,7% 6,4% -29,3%
Rockbridge Growth Leaders 61,69 PLN (30.09.2022) 0,46% -9,1% -7,5% -33,6% -24,2% -34,4%
Rockbridge Lokata Plus 109,15 PLN (30.09.2022) 0,04% -4,9% -0,6% -6,9% -3,1% -3,6%
Rockbridge Obligacji 297,63 PLN (30.09.2022) 0,34% -1,6% 5,4% -9,0% -2,0% -2,1%
Rockbridge Obligacji 2 3 569,67 PLN (30.09.2022) 1,55% -4,6% 5,0% -7,9% -1,7% 0,1%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 14,70 PLN (30.09.2022) 0,68% -2,6% 3,6% -8,0% -1,8% -5,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 14,92 PLN (30.09.2022) 0,20% -3,6% 0,2% -21,7% -8,5% -17,3%
Rockbridge Value Leaders 157,57 PLN (30.09.2022) 1,28% -4,7% 3,7% 3,0% 7,6% -2,9%
Rockbridge Zrównoważony 1,76 PLN (30.09.2022) 0,00% -4,9% -3,8% -25,4% -9,7% -21,8%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 8,26 USD (30.09.2022) 2,61% -10,3% -18,1% -45,0% -32,9% -41,0%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 11,76 EUR (30.09.2022) 0,34% -11,9% -10,8% -27,3% -15,5% -27,6%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 2,97 USD (30.09.2022) 2,41% -6,9% -6,3% -25,8% -20,6% -22,0%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Innowacji PL 92,74 PLN (30.09.2022) 0,63%
0,63%
-2,7%
-2,8%
0,6%
0,2%
-22,9%
-23,9%
-7,7%
-
-19,4%
-20,2%
mBank Subfundusz Multiasset 90,86 PLN (30.09.2022) 0,52%
0,51%
-4,6%
-4,7%
-1,9%
-2,2%
-9,7%
-11,0%
-0,5%
-
-10,9%
-11,8%
mBank Subfundusz Obligacji 101,93 PLN (30.09.2022) 0,33%
0,33%
-1,5%
-1,6%
2,1%
2,0%
-12,8%
-13,3%
-10,1%
-11,2%
-6,1%
-6,5%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 108,47 PLN (30.09.2022) 0,23%
0,23%
-1,1%
-1,2%
0,3%
0,2%
-3,7%
-4,3%
1,3%
-0,4%
-3,4%
-4,0%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN (10.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 84,93 PLN (31.03.2021)
Alter FIZ Akcji Globalnych 102,05 PLN (29.07.2022)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 67,79 PLN (29.07.2022)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 102,86 PLN (30.06.2022)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ 791,62 PLN (12.10.2020)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji 100,47 PLN (22.03.2022)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 173,98 PLN (30.06.2022)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 140,13 PLN (30.06.2022)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 115,87 PLN (30.06.2022)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 82,33 PLN (30.06.2022)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 90,38 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 142,19 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 119,40 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 117,18 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 102,16 PLN (30.06.2022)
Rockbridge FIZ Global Macro 89,95 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 91,81 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ Long–Short 62,88 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 114,74 PLN (30.06.2022)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 79,88 PLN (28.09.2022)
Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji 107,04 PLN (18.11.2021)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 60,77 PLN (30.09.2022)
Rockbridge FIZ Value Equity 119,14 PLN (30.06.2022)