nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 241,43 PLN (20.11.2020) 0,94% 8,1% 6,9% -5,8% -21,9% -6,3%
Rockbridge Akcji Globalnych 211,48 PLN (20.11.2020) 0,48% 1,9% 2,8% 11,5% 6,6% 9,0%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 54,69 PLN (20.11.2020) 0,98% -0,6% -9,6% 9,8% -2,4% 11,6%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 64,45 PLN (20.11.2020) 0,51% 6,2% 8,1% 2,4% 4,6% 1,4%
Rockbridge Dłużny 38,09 PLN (20.11.2020) 0,03% 0,5% 0,7% 3,6% 7,1% 3,4%
Rockbridge Gier i Innowacji 163,70 PLN (20.11.2020) 0,83% -2,8% -13,0% 65,5% 40,6% 61,5%
Rockbridge Lokata Plus 116,50 PLN (20.11.2020) 0,00% 0,3% 0,6% 3,1% 8,5% 2,8%
Rockbridge Obligacji 329,98 PLN (20.11.2020) 0,00% 1,1% 1,6% 8,1% 15,4% 7,8%
Rockbridge Obligacji 2 3 915,65 PLN (20.11.2020) 0,00% 1,0% 1,4% 7,5% 14,5% 7,2%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,49 PLN (20.11.2020) 0,00% 0,5% 0,8% 3,0% 7,6% 2,8%
Rockbridge Rynków Surowcowych 74,12 PLN (20.11.2020) 0,23% 2,4% 4,3% -8,9% -26,5% -12,1%
Rockbridge Selektywny 156,47 PLN (20.11.2020) 0,81% -0,7% -12,5% 4,7% -0,2% 5,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 17,09 PLN (20.11.2020) 0,41% 2,0% -0,5% 4,7% -2,1% 4,7%
Rockbridge Zrównoważony 1,95 PLN (20.11.2020) 1,04% 2,6% -1,0% -0,5% -11,0% 0,0%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 14,52 USD (20.11.2020) 1,54% 2,8% -10,8% 13,1% - 12,7%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 14,43 EUR (20.11.2020) 0,84% 9,1% 6,5% -1,6% - -3,3%
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 404,36 PLN (13.11.2020) 0,00% 0,0% -0,1% -57,9% -66,2% -52,7%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,11 USD (20.11.2020) 0,49% 3,8% -0,5% 5,9% - 3,8%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Akcji Polskich 97,21 PLN (20.11.2020) 0,87%
0,87%
8,6%
8,5%
1,6%
1,3%
-4,8%
-5,1%
-
-
-5,4%
-5,6%
mBank Subfundusz Multiasset 93,39 PLN (20.11.2020) 0,17%
0,17%
1,4%
1,3%
1,6%
1,3%
1,7%
1,4%
-
-
1,0%
0,7%
mBank Subfundusz Obligacji 119,23 PLN (20.11.2020) 0,02%
0,01%
0,6%
0,6%
1,2%
1,1%
4,8%
4,6%
-
-
4,8%
4,7%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 110,78 PLN (20.11.2020) -0,02%
-0,02%
0,4%
0,3%
0,9%
0,7%
3,1%
2,9%
-
-
2,9%
2,7%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN (10.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 133,42 PLN (30.10.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 104,26 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 89,39 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 170,96 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 156,63 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 83,94 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 71,03 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji 104,00 PLN (30.06.2020)
Alter Multi Asset FIZ 890,29 PLN (10.07.2020)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 102,27 PLN (30.09.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 160,45 PLN (30.09.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 105,31 PLN (30.09.2020)
Infinity Akcji FIZ 46,77 PLN (30.10.2020)
OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 566,27 PLN (30.09.2020)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 107,39 PLN (30.10.2020)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 119,73 PLN (30.09.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 150,20 PLN (30.10.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 124,46 PLN (30.10.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 123,73 PLN (30.10.2020)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji (poprzednia nazwa: Alter FIZ Aktywny Akcji) 118,61 PLN (30.09.2020)
Rockbridge FIZ Global Macro 109,68 PLN (30.10.2020)
Rockbridge FIZ Long–Short 79,77 PLN (30.09.2020)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ (poprzednia nazwa: Alter FIZ Akcji +) 120,86 PLN (30.09.2020)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,71 PLN (18.11.2020)
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,44 PLN (30.10.2020)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Polish Opportunities) 75,34 PLN (30.09.2020)
Rockbridge FIZ Value Equity 101,43 PLN (30.10.2020)