nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 282,03 PLN (21.03.2019) 0,00% 2,8% 8,3% -5,9% 1,3% 7,9%
Rockbridge Akcji Globalnych 191,34 PLN (21.03.2019) 0,10% 3,3% 11,5% -6,3% 14,2% 10,1%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 51,45 PLN (21.03.2019) -0,10% 6,1% 13,9% -7,0% 4,3% 12,8%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 61,59 PLN (21.03.2019) -0,19% 3,7% 9,7% -2,0% 7,1% 9,7%
Rockbridge Dywidendowy 94,85 PLN (21.03.2019) 0,69% 4,2% 5,7% -18,1% 4,2% 5,6%
Rockbridge Dłużny 36,02 PLN (21.03.2019) 0,03% 0,1% 0,5% 0,5% 3,8% 0,5%
Rockbridge Lokata Plus 110,36 PLN (21.03.2019) 0,03% 0,1% 0,7% 1,6% 6,3% 0,7%
Rockbridge Obligacji 292,24 PLN (21.03.2019) 0,00% 0,0% 0,6% 0,5% 2,9% 0,6%
Rockbridge Obligacji 2 3 498,02 PLN (21.03.2019) 0,00% -0,1% 0,7% 0,6% 3,4% 0,7%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 14,70 PLN (21.03.2019) 0,00% 0,1% 1,0% 1,3% 7,1% 0,9%
Rockbridge Rynków Surowcowych 91,19 PLN (21.03.2019) -0,08% 0,3% 4,5% -10,9% 2,3% 4,9%
Rockbridge Selektywny 148,27 PLN (21.03.2019) 0,07% 3,4% 6,9% -7,8% 0,2% 7,4%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 16,45 PLN (21.03.2019) 0,06% 0,9% 2,7% -4,4% -2,4% 2,6%
Rockbridge Zrównoważony 2,02 PLN (21.03.2019) 0,00% 1,0% 4,1% -5,6% -3,8% 3,6%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 1 037,25 PLN (21.03.2019) 0,78% 1,4% -0,6% -15,4% -3,8% -2,3%
Rockbridge Superior Akcji 95,18 PLN (21.03.2019) -0,09% 0,3% 1,7% -14,6% -3,8% 2,1%
Rockbridge Superior Dłużny 106,63 PLN (21.03.2019) -0,01% -0,3% -0,7% -0,1% 5,0% -0,7%
Rockbridge Superior Obligacji 111,72 PLN (21.03.2019) -0,01% -0,2% -0,4% 0,1% 7,0% -0,3%
Rockbridge Superior Rynku Surowców 94,48 PLN (21.03.2019) 0,06% 1,4% 5,9% -14,2% - 5,1%
Rockbridge Superior Selektywny 89,87 PLN (21.03.2019) 0,07% -0,1% 3,1% -26,5% -15,9% 3,4%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 4 251,91 PLN (08.03.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities 93,37 PLN (28.02.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 139,24 PLN (28.02.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 115,03 PLN (28.02.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 106,41 PLN (28.02.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 184,40 PLN (28.02.2019)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 183,37 PLN (28.02.2019)
Alter FIZ Akcji + 109,84 PLN (28.02.2019)
Alter FIZ Akcji Globalnych 90,47 PLN (28.02.2019)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 93,95 PLN (28.02.2019)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 83,74 PLN (28.02.2019)
Alter FIZ Aktywny Akcji 87,45 PLN (28.02.2019)
Alter FIZ GlobAl 2 105,24 PLN (28.02.2019)
Alter FIZ Multi Strategia 845,34 PLN (11.03.2019)
Alter Kapitał Plus FIZ 8 978,14 PLN (05.03.2019)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ 99,63 PLN (28.02.2019)
Alter Multi Asset FIZ 829,45 PLN (11.03.2019)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 102,90 PLN (28.12.2018)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 222,67 PLN (31.12.2018)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 198 462,53 PLN (31.12.2018)
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 13,69 USD (21.03.2019)
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 14,37 EUR (21.03.2019)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 104,94 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,10 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 121,89 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,77 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 w likwidacji 112,35 PLN (30.11.2018)
Rockbridge FIZ Global Macro 106,92 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Long–Short 78,80 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 96,76 PLN (20.03.2019)
Rockbridge FIZ Multi Strategia (dawniej Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców) 113,53 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Polish Opportunities 80,38 PLN (28.02.2019)
Rockbridge FIZ Value Equity 93,46 PLN (31.01.2019)
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,91 USD (21.03.2019)