nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 268,20 PLN (19.01.2021) -0,84% 5,1% 20,5% 1,2% -18,0% 2,7%
Rockbridge Akcji Globalnych 224,87 PLN (19.01.2021) 0,61% 2,6% 7,7% 12,8% 5,7% 1,7%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 62,53 PLN (19.01.2021) -0,79% 12,4% 12,0% 22,9% 6,1% 8,9%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 73,15 PLN (19.01.2021) 0,22% 7,5% 20,9% 11,5% 12,6% 5,9%
Rockbridge Dłużny 38,17 PLN (19.01.2021) 0,03% 0,2% 0,7% 3,6% 6,6% 0,1%
Rockbridge Gier i Innowacji 186,28 PLN (19.01.2021) -1,24% 7,2% 9,5% 74,2% 50,0% 8,7%
Rockbridge Lokata Plus 116,76 PLN (19.01.2021) 0,02% 0,2% 0,6% 3,0% 7,9% 0,1%
Rockbridge Obligacji 330,16 PLN (19.01.2021) 0,04% 0,3% 1,1% 8,1% 14,0% 0,0%
Rockbridge Obligacji 2 3 916,62 PLN (19.01.2021) 0,04% 0,3% 1,1% 7,6% 13,2% 0,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,53 PLN (19.01.2021) 0,00% 0,2% 0,8% 2,9% 7,3% 0,1%
Rockbridge Rynków Surowcowych 83,28 PLN (19.01.2021) 0,56% 8,2% 15,0% -0,6% -21,2% 6,6%
Rockbridge Selektywny 165,50 PLN (19.01.2021) -1,97% 7,7% 3,3% 4,8% 2,2% 6,6%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 17,98 PLN (19.01.2021) -0,44% 2,7% 7,2% 9,7% 0,7% 1,9%
Rockbridge Zrównoważony 2,10 PLN (19.01.2021) -0,94% 4,0% 10,5% 6,6% -7,1% 2,9%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 16,71 USD (19.01.2021) -0,06% 9,1% 16,0% 25,0% - 7,4%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,13 EUR (19.01.2021) 0,50% 5,5% 21,3% 4,1% - 5,8%
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 396,95 PLN (15.01.2021) 0,00% -1,8% -1,8% -54,3% -68,3% 0,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,15 USD (19.01.2021) 0,73% -2,8% 4,3% 4,5% - -1,4%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Akcji Polskich 106,79 PLN (19.01.2021) -0,96%
-0,97%
5,4%
5,3%
20,0%
19,6%
1,7%
1,2%
-
-
2,2%
2,1%
mBank Subfundusz Multiasset 96,25 PLN (19.01.2021) -0,04%
-0,04%
1,9%
1,6%
4,5%
3,9%
3,3%
2,5%
-
-
1,0%
0,7%
mBank Subfundusz Obligacji 119,55 PLN (19.01.2021) 0,03%
0,03%
0,6%
0,5%
0,9%
0,8%
5,5%
5,3%
-
-
0,4%
0,3%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 111,30 PLN (19.01.2021) 0,01%
0,01%
0,3%
0,2%
0,9%
0,7%
3,2%
2,9%
-
-
0,1%
0,0%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN (10.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 113,80 PLN (30.12.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 104,26 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 89,39 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 170,96 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 156,63 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 83,94 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 71,03 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji 104,00 PLN (30.06.2020)
Alter Multi Asset FIZ 890,29 PLN (10.07.2020)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 103,63 PLN (30.12.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 148,17 PLN (31.12.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 103,44 PLN (31.12.2020)
Infinity Akcji FIZ 63,82 PLN (30.12.2020)
OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 590,20 PLN (31.12.2020)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 109,30 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 122,73 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,79 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 124,30 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 123,49 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji (poprzednia nazwa: Alter FIZ Aktywny Akcji) 136,00 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Global Macro 112,08 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Long–Short 83,25 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ (poprzednia nazwa: Alter FIZ Akcji +) 129,28 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 99,86 PLN (13.01.2021)
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,32 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Polish Opportunities) 78,92 PLN (30.12.2020)
Rockbridge FIZ Value Equity 107,37 PLN (30.12.2020)