nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 348,82 PLN (21.10.2021) -0,50% 7,8% 11,2% 57,4% 29,2% 33,6%
Rockbridge Akcji Globalnych 230,48 PLN (21.10.2021) -0,31% 1,8% 2,7% 11,0% 20,6% 4,2%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 63,06 PLN (21.10.2021) -0,16% 7,0% 7,3% 16,5% 30,2% 9,9%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 77,09 PLN (21.10.2021) -0,84% 4,4% 2,7% 26,9% 30,4% 11,6%
Rockbridge Dłużny 37,56 PLN (21.10.2021) -0,03% -1,1% -0,8% -0,9% 5,5% -1,5%
Rockbridge Gier i Innowacji 160,13 PLN (21.10.2021) 0,55% 0,9% -2,7% -3,4% 61,6% -6,6%
Rockbridge Growth Leaders 97,47 PLN (21.10.2021) -0,14% 2,1% 2,3% 34,1% 2,3% 24,7%
Rockbridge Lokata Plus 116,26 PLN (21.10.2021) 0,00% -0,7% -0,2% 0,2% 6,9% -0,4%
Rockbridge Obligacji 320,76 PLN (21.10.2021) -0,04% -2,0% -1,6% -1,7% 11,8% -2,8%
Rockbridge Obligacji 2 3 804,05 PLN (21.10.2021) -0,06% -1,9% -1,4% -1,8% 10,8% -2,9%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,85 PLN (21.10.2021) 0,00% -0,8% 0,3% 2,9% 9,3% 2,1%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 19,20 PLN (21.10.2021) -0,31% 1,3% 3,1% 15,0% 19,2% 8,8%
Rockbridge Value Leaders 158,61 PLN (21.10.2021) -0,69% 7,2% 4,3% 1,9% 8,0% 2,1%
Rockbridge Zrównoważony 2,42 PLN (21.10.2021) -0,41% 3,4% 6,6% 28,0% 22,2% 18,6%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 15,99 USD (21.10.2021) -0,19% 6,7% 6,2% 14,3% 24,1% 2,8%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,78 EUR (21.10.2021) -1,06% 4,9% 2,8% 26,7% 22,1% 10,0%
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 394,70 PLN (05.02.2021) -0,57% -0,5% -2,4% -51,4% -68,6% -0,5%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,02 USD (21.10.2021) 0,00% -1,0% -0,7% 1,0% 4,1% -4,5%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Innowacji PL (poprzednia nazwa: mBank Sub. Akcji Polskich) 121,46 PLN (21.10.2021) -0,11%
-0,11%
0,4%
0,3%
-1,6%
-1,9%
36,7%
34,8%
27,7%
-
16,2%
14,9%
mBank Subfundusz Multiasset 101,57 PLN (21.10.2021) -0,35%
-0,32%
0,9%
0,7%
0,4%
-0,2%
10,5%
7,5%
-
-
6,6%
4,0%
mBank Subfundusz Obligacji 113,73 PLN (21.10.2021) -0,12%
-0,12%
-3,2%
-3,2%
-3,6%
-3,7%
-4,0%
-4,5%
-
-
-4,5%
-5,0%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 112,31 PLN (21.10.2021) 0,02%
0,01%
-0,3%
-0,3%
0,2%
0,0%
1,8%
0,9%
-
-
1,0%
0,2%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN (10.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 89,27 PLN (30.12.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 89,39 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 148,50 PLN (30.12.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 120,58 PLN (30.12.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 81,97 PLN (30.11.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 47,49 PLN (30.12.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji 104,00 PLN (30.06.2020)
Alter Multi Asset FIZ 890,29 PLN (10.07.2020)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 102,62 PLN (30.09.2021)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 134,55 PLN (30.09.2021)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 95,28 PLN (30.09.2021)
OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 656,45 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 106,34 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 116,14 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 146,81 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 122,39 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 121,10 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 133,24 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Global Macro 111,20 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych (poprzednia nazwa: Alter ASZ FIZ Obligacji 1) 103,26 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Long–Short 80,93 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 153,80 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 102,45 PLN (20.10.2021)
Rockbridge FIZ Multi Strategia 112,09 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 81,72 PLN (30.09.2021)
Rockbridge FIZ Value Equity 122,15 PLN (30.09.2021)