nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 201,87 PLN (08.04.2020) 0,16% -11,6% -22,0% -28,8% -36,1% -21,7%
Rockbridge Akcji Globalnych 169,71 PLN (08.04.2020) -0,23% -7,8% -13,1% -13,7% -12,2% -12,6%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 36,47 PLN (08.04.2020) 1,50% -19,6% -26,8% -30,7% -38,2% -25,6%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 49,15 PLN (08.04.2020) 0,24% -12,2% -23,1% -22,4% -18,7% -22,7%
Rockbridge Dywidendowy 101,06 PLN (08.04.2020) 7,68% -2,0% -2,4% 6,3% -9,4% -0,3%
Rockbridge Dłużny 37,01 PLN (08.04.2020) 0,14% -0,5% 0,4% 2,6% 5,7% 0,5%
Rockbridge Lokata Plus 113,81 PLN (08.04.2020) 0,11% -0,4% 0,4% 2,9% 8,1% 0,5%
Rockbridge Obligacji 312,58 PLN (08.04.2020) 0,21% 0,4% 2,2% 6,9% 11,0% 2,1%
Rockbridge Obligacji 2 3 717,46 PLN (08.04.2020) 0,19% 0,2% 1,9% 6,2% 10,6% 1,8%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 14,97 PLN (08.04.2020) 0,13% -1,1% -0,7% 1,5% 6,4% -0,7%
Rockbridge Rynków Surowcowych 64,22 PLN (08.04.2020) -0,23% -11,9% -23,4% -29,6% -35,6% -23,8%
Rockbridge Selektywny 131,11 PLN (08.04.2020) 1,90% -9,5% -14,5% -12,5% -16,4% -12,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 15,08 PLN (08.04.2020) 0,20% -4,7% -7,8% -8,4% -13,8% -7,7%
Rockbridge Zrównoważony 1,67 PLN (08.04.2020) 0,00% -7,7% -14,8% -17,3% -24,8% -14,4%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 8,72 USD (08.04.2020) 1,28% -26,5% -33,3% -36,7% - -32,3%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 10,84 EUR (08.04.2020) 0,28% -16,4% -28,0% -26,6% - -27,3%
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 404,18 PLN (03.04.2020) 0,86% -10,1% -53,8% -62,4% -66,3% -52,8%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,58 USD (08.04.2020) 0,00% -9,6% -9,6% -7,3% - -9,6%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Akcji Polskich 79,80 PLN (08.04.2020) -0,68%
-0,68%
-11,1%
-11,1%
-22,3%
-22,3%
-24,3%
-
-
-
-22,3%
-22,3%
mBank Subfundusz Multiasset 83,79 PLN (08.04.2020) 0,06%
0,06%
-7,8%
-7,8%
-9,6%
-9,6%
-
-
-
-
-9,4%
-9,4%
mBank Subfundusz Obligacji 115,70 PLN (08.04.2020) 0,17%
0,17%
0,3%
0,3%
1,9%
1,9%
-
-
-
-
1,7%
1,7%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 106,30 PLN (08.04.2020) 0,01%
0,01%
-1,8%
-1,8%
-1,3%
-1,3%
-
-
-
-
-1,3%
-1,3%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 4 092,73 PLN (10.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities 78,80 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 141,32 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 96,12 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 77,62 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 153,61 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 136,01 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Akcji + 79,88 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 79,97 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 81,38 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 62,32 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Aktywny Akcji 76,02 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 94,71 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 722,81 PLN (10.03.2020)
Alter Kapitał Plus FIZ 7 007,30 PLN (06.04.2020)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ 102,13 PLN (31.03.2020)
Alter Multi Asset FIZ 841,12 PLN (10.02.2020)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 105,18 PLN (31.03.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 171,95 PLN (31.03.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 124,88 PLN (31.03.2020)
Infinity Akcji FIZ 41,06 PLN (31.03.2020)
OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 594,53 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 103,04 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 73,71 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,44 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 123,13 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 122,59 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Global Macro 102,83 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Long–Short 55,48 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 74,86 PLN (01.04.2020)
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,55 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Polish Opportunities 55,53 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Value Equity 88,56 PLN (31.03.2020)