nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 210,58 PLN (22.05.2020) -0,11% 1,5% -18,8% -21,8% -33,7% -18,3%
Rockbridge Akcji Globalnych 184,20 PLN (22.05.2020) -0,27% 6,0% -8,7% -1,9% -3,3% -5,1%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 47,66 PLN (22.05.2020) -0,56% 17,8% -8,2% -5,0% -19,1% -2,7%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 51,58 PLN (22.05.2020) -0,56% 2,7% -19,3% -13,3% -11,0% -18,8%
Rockbridge Dłużny 37,32 PLN (22.05.2020) 0,00% 0,3% 0,6% 3,3% 6,3% 1,3%
Rockbridge Gier i Innowacji (poprzednia nazwa: Rockbridge Dywidendowy) 130,90 PLN (22.05.2020) -0,48% 13,5% 15,6% 42,3% 13,8% 29,2%
Rockbridge Lokata Plus 114,65 PLN (22.05.2020) 0,00% 0,3% 0,6% 3,4% 8,5% 1,2%
Rockbridge Obligacji 317,70 PLN (22.05.2020) -0,17% 0,8% 2,8% 8,6% 12,4% 3,8%
Rockbridge Obligacji 2 3 774,38 PLN (22.05.2020) -0,17% 0,7% 2,4% 7,9% 11,8% 3,3%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,17 PLN (22.05.2020) 0,00% 0,5% 0,1% 2,8% 7,3% 0,7%
Rockbridge Rynków Surowcowych 64,20 PLN (22.05.2020) -0,45% 3,0% -19,7% -25,7% -34,6% -23,8%
Rockbridge Selektywny 156,31 PLN (22.05.2020) -0,35% 12,9% -3,3% 6,8% -1,6% 4,9%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 15,98 PLN (22.05.2020) -0,31% 2,6% -2,3% -1,4% -8,9% -2,1%
Rockbridge Zrównoważony 1,81 PLN (22.05.2020) -0,55% 4,6% -6,7% -8,1% -18,8% -7,2%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 11,48 USD (22.05.2020) -0,95% 18,5% -12,4% -11,6% - -10,9%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 11,40 EUR (22.05.2020) -0,26% 2,9% -23,6% -17,5% - -23,6%
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 404,81 PLN (15.05.2020) 0,01% 0,1% -49,9% -53,6% -66,5% -52,7%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,66 USD (22.05.2020) -0,27% 1,1% -4,2% -4,2% - -7,6%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Akcji Polskich 84,94 PLN (22.05.2020) -0,20%
-0,20%
3,0%
3,0%
-17,2%
-17,2%
-14,5%
-
-
-
-17,3%
-17,3%
mBank Subfundusz Multiasset 86,66 PLN (22.05.2020) -0,06%
-0,06%
2,3%
2,3%
-7,8%
-7,8%
-
-
-
-
-6,3%
-6,3%
mBank Subfundusz Obligacji 116,52 PLN (22.05.2020) -0,05%
-0,05%
-0,2%
-0,2%
1,9%
1,9%
-
-
-
-
2,5%
2,5%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 108,07 PLN (22.05.2020) 0,02%
0,02%
1,0%
1,0%
-0,1%
-0,1%
-
-
-
-
0,4%
0,4%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 4 092,73 PLN (10.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities 77,47 PLN (30.04.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 142,60 PLN (30.04.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 96,12 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 77,62 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 153,61 PLN (31.03.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 136,01 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Akcji + 79,88 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 82,10 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 67,85 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywny Akcji 76,02 PLN (31.03.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 653,30 PLN (14.04.2020)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ 102,13 PLN (31.03.2020)
Alter Multi Asset FIZ 717,65 PLN (14.04.2020)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 105,18 PLN (31.03.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 171,95 PLN (31.03.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 124,88 PLN (31.03.2020)
Infinity Akcji FIZ 41,06 PLN (31.03.2020)
OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 594,53 PLN (31.03.2020)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 103,95 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 91,17 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,88 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 123,56 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 123,01 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Global Macro 105,26 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Long–Short 63,89 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 85,29 PLN (20.05.2020)
Rockbridge FIZ Multi Strategia 113,84 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Polish Opportunities 60,25 PLN (30.04.2020)
Rockbridge FIZ Value Equity 88,56 PLN (31.03.2020)