nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 221,68 PLN (29.09.2020) -0,62% -2,8% 2,8% -13,9% -30,8% -14,0%
Rockbridge Akcji Globalnych 204,82 PLN (29.09.2020) 0,10% -3,6% 7,4% 10,1% 2,7% 5,5%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 55,24 PLN (29.09.2020) -0,27% -9,4% 2,1% 11,1% -5,8% 12,8%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 58,91 PLN (29.09.2020) -0,46% -3,4% 8,5% -3,6% -4,3% -7,3%
Rockbridge Dłużny 37,83 PLN (29.09.2020) 0,03% 0,2% 0,6% 3,2% 6,8% 2,7%
Rockbridge Gier i Innowacji 172,53 PLN (29.09.2020) 0,84% -9,7% 5,5% 78,8% 46,3% 70,2%
Rockbridge Lokata Plus 115,90 PLN (29.09.2020) 0,02% 0,1% 0,5% 2,9% 8,5% 2,3%
Rockbridge Obligacji 324,81 PLN (29.09.2020) 0,06% 0,4% 0,8% 7,0% 13,8% 6,1%
Rockbridge Obligacji 2 3 856,41 PLN (29.09.2020) 0,06% 0,4% 0,8% 6,3% 13,1% 5,6%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,38 PLN (29.09.2020) 0,07% 0,1% 0,7% 2,7% 7,4% 2,1%
Rockbridge Rynków Surowcowych 69,44 PLN (29.09.2020) -1,03% -3,8% 6,5% -14,8% -30,4% -17,6%
Rockbridge Selektywny 162,77 PLN (29.09.2020) 0,18% -10,0% -4,4% 10,6% 1,5% 9,2%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 16,82 PLN (29.09.2020) -0,41% -1,8% 1,0% 2,9% -4,8% 3,0%
Rockbridge Zrównoważony 1,91 PLN (29.09.2020) -1,04% -3,0% 0,0% -2,1% -14,7% -2,1%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 14,08 USD (29.09.2020) -0,64% -14,6% 3,2% 13,7% - 9,3%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 12,85 EUR (29.09.2020) -1,23% -7,2% 5,7% -7,7% - -13,9%
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 404,90 PLN (25.09.2020) 0,00% 0,0% 0,0% -54,5% -66,8% -52,7%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,92 USD (29.09.2020) -0,25% -5,5% 1,8% 5,1% - -1,0%nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Akcji Polskich 91,61 PLN (29.09.2020) -0,51%
-0,51%
-4,8%
-4,9%
-1,3%
-1,4%
-9,1%
-
-
-
-10,8%
-10,9%
mBank Subfundusz Multiasset 91,00 PLN (29.09.2020) 0,01%
0,02%
-1,5%
-1,7%
3,6%
3,5%
-0,4%
-
-
-
-1,6%
-1,7%
mBank Subfundusz Obligacji 118,03 PLN (29.09.2020) 0,01%
0,00%
0,5%
0,5%
0,7%
0,6%
4,1%
4,1%
-
-
3,8%
3,7%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 110,01 PLN (29.09.2020) 0,04%
0,04%
0,2%
0,2%
1,2%
1,1%
2,8%
2,7%
-
-
2,2%
2,1%nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN (10.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 147,08 PLN (31.08.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2 104,26 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 89,39 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych 170,96 PLN (30.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Subfundusz ASZ Rynku Polskiego 156,63 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 83,94 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 71,03 PLN (30.06.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji 104,00 PLN (30.06.2020)
Alter Multi Asset FIZ 890,29 PLN (10.07.2020)
Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy 100,94 PLN (30.06.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 162,46 PLN (30.06.2020)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 105,51 PLN (30.06.2020)
Infinity Akcji FIZ 54,83 PLN (30.06.2020)
OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 558,02 PLN (30.06.2020)
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income 108,00 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 132,03 PLN (31.07.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 150,41 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 124,38 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 123,67 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji (poprzednia nazwa: Alter FIZ Aktywny Akcji) 132,77 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Global Macro 111,22 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Long–Short 88,37 PLN (31.07.2020)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 133,26 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 91,75 PLN (23.09.2020)
Rockbridge FIZ Multi Strategia 114,38 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Polish Opportunities) 85,25 PLN (31.08.2020)
Rockbridge FIZ Value Equity 103,58 PLN (31.08.2020)