Rzeczpospolita:
Rockbridge zwycięzcą rankingu na najlepsze TFI

WIĘCEJ

Rockbridge
Akcji

uniwersalny fundusz akcji, głównie polskich spółek

+ 26,1% W TYM ROKU
31.12.2020 - 06.12.2021

Rockbridge
Growth Leaders

fundusz akcji leaderów wzrostu

+ 17,7% W TYM ROKU
31.12.2020 - 06.12.2021

Rockbridge Akcji
Rynków Wschodzących

fundusz akcyjny, spółki o profilu wzrostowym

+ 6,6% W TYM ROKU
31.12.2020 - 06.12.2021

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w subfundusze i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej w dziale DLA INWESTORÓW, znajdującym się w menu strony.

Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej wskazanych subfunduszy skład ich portfeli może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dodatkowe informacje dostępne są także w nocie prawnej.

Globalne doświadczenie,
polska firma.

Rockbridge TFI tworzą ludzie z wyjątkowym doświadczeniem w branży inwestycyjnej. Członkowie naszego zespołu zarządzali aktywami o wartości ponad 23 mld zł, prowadzili największy portfel global macro w Europie Środkowo-Wschodniej o aktywach przekraczających 7 mld zł a także współzarządzali największym w Polsce portfelem akcji absolutnej stopy zwrotu (ponad 4 mld zł).

Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Witold Chuść Wiceprezes Zarządu
Piotr Franaszczuk Wiceprezes Zarządu
Michał Tuczyński Wiceprezes Zarządu
Andrzej Lis Zarządzający
Wojciech Dębski Zarządzający
Katarzyna Rokicka Zarządzająca (rynek pieniężny)
Paweł Sugalski Zarządzający (akcje)
Tomasz Wilczęga Zarządzający
Krystian Jarmoła Zarządzający
Tomasz Dudziński Dyrektor Dep. Sprzedaży
Maciej Zieliński Dyrektor ds.Relacji z Klientami
Katarzyna Białczak Dyrektor ds. Relacji z Klientami
Mateusz Zakrzewski Ekspert ds. Relacji z Klientami
Karol Zawadzki Ekspert ds. Relacji z Klientami
Michał Wadas Ekspert ds. Relacji z Klientami