widzimy świat
inaczej

kwestionujemy
popularne poglądy

dokładnie analizujemy informacje

żeby zrozumieć zjawiska w naszym otoczeniu

jedni kochają ryzyko

inni uznają sprawdzone rozwiązania

możemy nieustannie dążyć do celu

lub czekać na ten właściwy moment

obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość

ale pamiętamy o naszych korzeniach

wiemy, że nawet najmniejsza decyzja ma znaczenie

bo wpływa na życie
innych ludzi

Zmiana Depozytariusza funduszy otwartych i zmiana numerów rachunków bankowych


Więcej

świat inwestycji w Rockbridge


Globalne doświadczenie,
polska firma.

Rockbridge TFI tworzą ludzie z wyjątkowym doświadczeniem w branży inwestycyjnej. Członkowie naszego zespołu zarządzali aktywami o wartości ponad 23 mld zł, prowadzili największy portfel global macro w Europie Środkowo-Wschodniej o aktywach przekraczających 7 mld zł a także współzarządzali największym w Polsce portfelem akcji absolutnej stopy zwrotu (ponad 4 mld zł).

Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Piotr Bień Wiceprezes Zarządu
Witold Chuść Zarządzający
Andrzej Lis Zarządzający
Wojciech Dębski Zarządzający
Katarzyna Rokicka Zarządzająca (rynek pieniężny)
Paweł Sugalski Zarządzający (akcje)
Roch Pietroń Zarządzający
Tomasz Miłkoś Dyrektor Departamentu Sprzedaży
Bartłomiej Florczak Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej
Tomasz Dudziński Dyrektor ds. Relacji z Klientami
Michał Zator Dyrektor ds. Relacji z Klientami