Rzeczpospolita:
Rockbridge zwycięzcą rankingu na najlepsze TFI 2021 roku

WIĘCEJ

Rockbridge
Value Leaders

fundusz akcji spółek „value”

+ 18,3% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
28.11.2021 - 28.11.2022

Rockbridge
Obligacji 2

uniwersalny fundusz obligacji

+ 5,2% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
28.11.2021 - 28.11.2022

Rockbridge
Dłużny

fundusz instrumentów pieniężnych i skarbowych

+ 1,2% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
28.11.2021 - 28.11.2022

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w subfundusze i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej w dziale DLA INWESTORÓW, znajdującym się w menu strony.

Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej wskazanych subfunduszy skład ich portfeli może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dodatkowe informacje dostępne są także w nocie prawnej.

Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Witold Chuść Wiceprezes Zarządu
Piotr Franaszczuk Wiceprezes Zarządu
Michał Tuczyński Wiceprezes Zarządu
Jakub Ryba Zarządzający
Andrzej Lis Zarządzający
Wojciech Dębski Zarządzający
Katarzyna Rokicka Zarządzająca (rynek pieniężny)
Tomasz Wilczęga Zarządzający
Krystian Jarmoła Zarządzający
Tomasz Dudziński Dyrektor Dep. Sprzedaży
Maciej Zieliński Dyrektor ds.Relacji z Klientami
Katarzyna Białczak Dyrektor ds. Relacji z Klientami
Mateusz Zakrzewski Ekspert ds. Relacji z Klientami
Karol Zawadzki Ekspert ds. Relacji z Klientami