bg
bg

02.01.2023

Fundusze
Nationale-Nederlanden
to teraz Rockbridge Neo

WIĘCEJ

RZECZPOSPOLITA

Rockbridge zwycięzcą
rankingu na najlepsze TFI
w 2021 roku

WIĘCEJ

Rockbridge
Obligacji 2

uniwersalny fundusz obligacji

+ 30,6% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
06.06.2022 - 06.06.2023

Rockbridge
Lokata Plus

fundusz instrumentów pieniężnych i skarbowych

+ 19,4% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
06.06.2022 - 06.06.2023

Rockbridge
Value Leaders

fundusz akcji spółek „value”

+ 16,7% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
06.06.2022 - 06.06.2023

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w subfundusze i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej w dziale DLA INWESTORÓW, znajdującym się w menu strony.

Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej wskazanych subfunduszy skład ich portfeli może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dodatkowe informacje dostępne są także w nocie prawnej.