widzimy świat
inaczej

kwestionujemy
popularne poglądy

dokładnie analizujemy informacje

żeby zrozumieć zjawiska w naszym otoczeniu

jedni kochają ryzyko

inni uznają sprawdzone rozwiązania

możemy nieustannie dążyć do celu

lub czekać na ten właściwy moment

obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość

ale pamiętamy o naszych korzeniach

wiemy, że nawet najmniejsza decyzja ma znaczenie

bo wpływa na życie
innych ludzi

Przeniesienie funduszy inwestycyjnych z Altus TFI

04.12.2018 Rockbridge TFI przejęło od Altus TFI zarządzanie funduszami Alter FIZ Akcji +, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2, Alter FIZ Aktywny Akcji, Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities, Alter FIZ Akcji Globalnych 2 oraz Alter Market Neutral High Dividend FIZ. Strategie inwestycyjne wymienionych funduszy nie uległy zmianie, a za zarządzanie nimi odpowiada Departament Zarządzania Aktywami Akcyjnymi, którym kieruje Karol Godyń.

świat inwestycji w Rockbridge


Globalne doświadczenie,
polska firma.

Rockbridge TFI tworzą ludzie z wyjątkowym doświadczeniem w branży inwestycyjnej. Członkowie naszego zespołu zarządzali aktywami o wartości ponad 23 mld zł, prowadzili największy portfel global macro w Europie Środkowo-Wschodniej o aktywach przekraczających 7 mld zł a także współzarządzali największym w Polsce portfelem akcji absolutnej stopy zwrotu (ponad 4 mld zł).

Tomasz Stadnik Prezes Zarządu
Witold Chuść Wiceprezes Zarządu, CIO
Piotr Dygas Wiceprezes Zarządu
Łukasz Stelmasiak Instrumenty stopy procentowej
Michał Baryła Zarządzający
Bartłomiej Florczak Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej
Karol Godyń Akcje
Łukasz Juras Obligacje korporacyjne
Tomasz Miłkoś Dyrektor Departamentu Sprzedaży
Katarzyna Rokicka Rynek pieniężny
Paweł Sugalski Akcje
Monika Zduńska Akcje