Zarząd Rockbridge TFI

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Z rynkiem finansowym związany jest od 2003 r. W latach 2005 - 2013 ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Biura Maklerskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Private Banking ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Zarządzający Marketingiem Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej. W latach 2013 - 2019 zatrudniony w ALTUS TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2014 - 2019 pełnił odpowiednio w Altus TFI SA funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny zarządzania sprzedażą instrumentów finansowych, jak również doświadczenie w tworzeniu nowych produktów i konstruowaniu strategii marketingowej ich sprzedaży.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Piotr Bień

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku ekonomia. Posiada tytuł CFA Chartered Financial Analyst. Karierę zawodową rozpoczął 13 lat temu jako analityk finansowy w Biurze Zarządzania Finansami PKN Orlen S.A. Od stycznia 2006 roku zatrudniony w ING PTE S.A. jako Analityk Akcji a następnie Zarządzający Portfelem Akcji i Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem Akcji, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie największym wartościowo portfelem akcji na polskim rynku kapitałowym. Od października 2016 roku związany z TFI PZU S.A. jako Dyrektor Biura Akcji, a następnie Wiceprezes Zarządu. Od września 2017 roku związany z Trigon TFI obecnie Lartiq TFI, odpowiedzialny za zarządzanie funduszem Trigon Infinity Akcji FIZ. Od 13 listopada 2018 r. do marca 2019 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Lartiq TFI.

Rada Nadzorcza

  • Jerzy Kotkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ireneusz Fąfara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
  • Marek Szuszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Ladko - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Stadnik - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej