Zarząd Rockbridge TFI

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Z rynkiem finansowym związany jest od 2003 r. W latach 2005 - 2013 ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Biura Maklerskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Private Banking ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Zarządzający Marketingiem Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej. W latach 2013 - 2019 zatrudniony w ALTUS TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2014 - 2019 pełnił odpowiednio w Altus TFI SA funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny zarządzania sprzedażą instrumentów finansowych, jak również doświadczenie w tworzeniu nowych produktów i konstruowaniu strategii marketingowej ich sprzedaży.

Ireneusz Fąfara

p.o. Wiceprezesa Zarządu

Członek rady nadzorczej Rockbridge TFI od 2018 roku. W marcu 2019 roku rada nadzorcza oddelegowała Ireneusza do pełnienia funkcji prezesa zarządu w okresie 28.03-28.06.2019. Przed Rockbridge TFI pracował w Banku Energetyki S.A. (w latach 1992 - 1998) na stanowiskach Dyrektora Domu Maklerskiego i wiceprezesa zarządu, następnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w latach 1998 - 2007) na stanowiskach członka zarządu ds. informatyki oraz członka zarządu ds. ekonomicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego (w latach 2007 - 2009) na stanowisku prezesa zarządu. W latach 2010-2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Orlen Lietuva. Zasiadał w radach nadzorczych: Agencji Rynku Energii S.A., Energo-Utech S.A., Kompanii Węglowej S.A, Narodowego Fundusz Zdrowia, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Grupie LOTOS S.A., Banku PKO BP S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu, CIO

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Rada Nadzorcza

  • Rafał Mania - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ireneusz Fąfara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
  • Marek Szuszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Andrzej Ladko - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Stadnik - Członek Rady Nadzorczej