Zarząd Rockbridge TFI

Tomasz Stadnik

Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Objął funkcję prezesa zarządu Rockbridge TFI w październiku 2017 roku. Wcześniej pracował w Credit Suisse Asset Management (w latach 2000 - 2007) w Warszawie i Londynie, na stanowiskach zarządzającego funduszem, członka zarządu oraz dyrektora inwestycyjnego a później jako Vice President, Portfolio Manager, EM Debt w Londynie. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję dyrektora oraz Co-Head of EM Debt w ABN AMRO Asset Management w Londynie. Od 2009 do 2016 roku w PZU Asset Management pracował kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku był wiceprezesem zarządu w Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 160, maklera papierów wartościowych nr 1693, tytuł FRM przyznawany przez GARP (Global Association of Risk Managers) oraz certyfikat UKSIP.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu, CIO

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Ireneusz Fąfara

Wiceprezes Zarządu

Członek rady nadzorczej Rockbridge TFI od 2018 roku. W marcu 2019 roku rada nadzorcza oddelegowała Ireneusza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu w okresie 28.03-28.06.2019. Przed Rockbridge TFI pracował w Banku Energetyki S.A. (w latach 1992 - 1998) na stanowiskach Dyrektora Domu Maklerskiego i wiceprezesa zarządu, następnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w latach 1998 - 2007) na stanowiskach członka zarządu ds. informatyki oraz członka zarządu ds. ekonomicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego (w latach 2007 - 2009) na stanowisku prezesa zarządu. W latach 2010-2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Orlen Lietuva. Zasiadał w radach nadzorczych: Agencji Rynku Energii S.A., Energo-Utech S.A., Kompanii Węglowej S.A, Narodowego Fundusz Zdrowia, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Grupie LOTOS S.A., Banku PKO BP S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza

  • Rafał Mania - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ireneusz Fąfara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
  • Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Ladko - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Szuszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej