Zarząd Rockbridge TFI

Tomasz Stadnik

Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Objął funkcję prezesa zarządu Rockbridge TFI w październiku 2017 roku. Wcześniej pracował w Credit Suisse Asset Management (w latach 2000 - 2007) w Warszawie i Londynie, na stanowiskach zarządzającego funduszem, członka zarządu oraz dyrektora inwestycyjnego a później jako Vice President, Portfolio Manager, EM Debt w Londynie. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję dyrektora oraz Co-Head of EM Debt w ABN AMRO Asset Management w Londynie. Od 2009 do 2016 roku w PZU Asset Management pracował kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku był wiceprezesem zarządu w Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 160, maklera papierów wartościowych nr 1693, tytuł FRM przyznawany przez GARP (Global Association of Risk Managers) oraz certyfikat UKSIP.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu, CIO

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Piotr Dygas

Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe doskonalenia zawodowego w energetyce na Politechnice Warszawskiej. W 2017 r. uzyskał tytuł Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Funkcję wiceprezesa zarządu Rockbridge TFI pełni od stycznia 2018 roku. Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. W latach 2012 – 2017 zatrudniony w grupie Skarbiec Holding S.A. jako Dyrektor Departamentu Klientów Prestiżowych oraz Dyrektor Zarządzający w obszarze sprzedaży i działalności operacyjnej. W latach 2001 – 2012 zatrudniony w Belgijskiej Grupie Finansowej KBC na różnych stanowiskach menadżerskich związanych ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych oraz działaniami strategicznymi. W latach 2010 – 2012 członek międzynarodowego zespołu do spraw sprzedaży instrumentów finansowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Banku Energetyki (następnie BISE Bank S.A.) na stanowisku Dyrektora Oddziału w Gdyni. W latach 1994 – 1997 zatrudniony w Domu Maklerskim Banku Energetyki S.A. oraz Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ENERGO-ASEKURACJA S.A. Od 2006 r. współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz z EFPA Polska w procesach certyfikacji doradców bankowych oraz innych szkoleniach o charakterze finansowym.

Rada Nadzorcza

  • Rafał Mania - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ireneusz Fąfara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
  • Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Ladko - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Szuszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej