Zarząd Rockbridge TFI

Tomasz Stadnik

Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Objął funkcję prezesa zarządu Rockbridge TFI w październiku 2017 roku. Wcześniej pracował w Credit Suisse Asset Management (w latach 2000 - 2007) w Warszawie i Londynie, na stanowiskach zarządzającego funduszem, członka zarządu oraz dyrektora inwestycyjnego a później jako Vice President, Portfolio Manager, EM Debt w Londynie. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję dyrektora oraz Co-Head of EM Debt w ABN AMRO Asset Management w Londynie. Od 2009 do 2016 roku w PZU Asset Management pracował kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku był wiceprezesem zarządu w Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 160, maklera papierów wartościowych nr 1693, tytuł FRM przyznawany przez GARP (Global Association of Risk Managers) oraz certyfikat UKSIP.

Jakub Ryba

Wiceprezes, CIO

Absolwent Kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

Funkcję wiceprezesa zarządu Rockbridge TFI pełni od września 2017 roku. W latach 2006 - 2009 pracował w PZU Asset Management jako analityk akcji a następnie zarządzający portfelem akcji. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie współzarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz funduszem Private Equity. Dodatkowo, był odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym oraz nadzorował prace Biura Analiz.

Piotr Dygas

Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe doskonalenia zawodowego w energetyce na Politechnice Warszawskiej. W 2017 r. uzyskał tytuł Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Funkcję wiceprezesa zarządu Rockbridge TFI pełni od stycznia 2018 roku. Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. W latach 2012 – 2017 zatrudniony w grupie Skarbiec Holding S.A. jako Dyrektor Departamentu Klientów Prestiżowych oraz Dyrektor Zarządzający w obszarze sprzedaży i działalności operacyjnej. W latach 2001 – 2012 zatrudniony w Belgijskiej Grupie Finansowej KBC na różnych stanowiskach menadżerskich związanych ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych oraz działaniami strategicznymi. W latach 2010 – 2012 członek międzynarodowego zespołu do spraw sprzedaży instrumentów finansowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Banku Energetyki (następnie BISE Bank S.A.) na stanowisku Dyrektora Oddziału w Gdyni. W latach 1994 – 1997 zatrudniony w Domu Maklerskim Banku Energetyki S.A. oraz Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ENERGO-ASEKURACJA S.A. Od 2006 r. współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz z EFPA Polska w procesach certyfikacji doradców bankowych oraz innych szkoleniach o charakterze finansowym.

Rada Nadzorcza

Skład rady nadzorczej:

  • Marzena Beata Bielecka - przewodnicząca rady nadzorczej
  • Piotr Osiecki  - zastępca przewodniczącego rady nadzorczej
  • Andrzej Ladko - członek rady nadzorczej
  • Krzysztof Jajuga - członek rady nadzorczej
  • Bogusław Galewski - członek rady nadzorczej