IKE – Indywidualne Konto
Emerytalne

  • jest rodzajem planu emerytalnego w III filarze i sposobem oszczędzania pieniędzy na dodatkową emeryturę,
  • to rozwiązanie stworzone, by zabezpieczyć Twoją przyszłość i zapewnić Ci jak najwyższy standard życia na emeryturze,
  • podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.

Wykorzystaj limit
Warto wykorzystać limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), który w 2024 roku wynosi aż 23 472 PLN.


IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  • jest rodzajem planu emerytalnego, w ramach którego można oszczędzać samodzielnie, w III filarze i jest efektywnym sposobem oszczędzania pieniędzy na dodatkową emeryturę,
  • to rozwiązanie stworzone, aby zabezpieczyć Twoją przyszłość i zapewnić Ci jak najwyższy standard życia na emeryturze,
  • podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Wykorzystaj limit
Warto wykorzystać limit wpłat na IKZE, który w 2024 roku wynosi 9 388,80 PLN (dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi 14 083,20 PLN).


Czym się różni IKE od IKZE?

Różnica pomiędzy IKE a IKZE polega przede wszystkim na odmiennym sposobie opodatkowania. Oszczędzanie w IKE jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), a oszczędzanie w IKZE pomniejsza płacony corocznie podatek dochodowy poprzez zmniejszanie podstawy jego wymiaru o wpłaty do IKZE.

Zaletą IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) pod warunkiem, że środki nie zostaną wypłacone przed przejściem na emeryturę. Wpłaty na IKZE odliczane są, tak jak składki ZUS, od podstawy opodatkowania. Dzięki temu można dziś płacić mniejsze podatki.

Wpłaty na IKE są ograniczone do trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. IKZE również ma limit wpłat. Wpłacona kwota na IKZE w skali roku nie może przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Wypłaty z IKZE będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki równej 10%. Przy czym nie można wypłacić środków przed osiągnięciem wieku 65 lat. Dodatkowym warunkiem jest oszczędzanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.