Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu 16 lat doświdczenia
Piotr Bień Wiceprezes Zarządu 13 lat doświadczenia
Witold Chuść Zarządzający 21 lat doświadczenia
Andrzej Lis Zarządzający 14 LAT DOŚWIADCZENIA
Wojciech Dębski Zarządzający 8 LAT DOŚWIADCZENIA
Katarzyna Rokicka Zarządzająca (rynek pieniężny) 7 lat doświadczenia
Paweł Sugalski Zarządzający (akcje) 8 lat doświadczenia
Roch Pietroń Zarządzający 11 lat doświadczenia
Tomasz Miłkoś Dyrektor Departamentu Sprzedaży 20 lat doświadczenia
Bartłomiej Florczak Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej 14 LAT DOŚWIADCZENIA
Tomasz Dudziński Dyrektor ds. Relacji z Klientami 18 lat doświadczenia
Michał Zator Dyrektor ds. Relacji z Klientami 15 lat doświadczenia

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Z rynkiem finansowym związany jest od 2003 r. W latach 2005 - 2013 ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Biura Maklerskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Private Banking ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Zarządzający Marketingiem Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej. W latach 2013 - 2019 zatrudniony w ALTUS TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2014 - 2019 pełnił odpowiednio w Altus TFI SA funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny zarządzania sprzedażą instrumentów finansowych, jak również doświadczenie w tworzeniu nowych produktów i konstruowaniu strategii marketingowej ich sprzedaży.

Piotr Bień

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku ekonomia. Posiada tytuł CFA Chartered Financial Analyst. Karierę zawodową rozpoczął 13 lat temu jako analityk finansowy w Biurze Zarządzania Finansami PKN Orlen S.A. Od stycznia 2006 roku zatrudniony w ING PTE S.A. jako Analityk Akcji a następnie Zarządzający Portfelem Akcji i Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem Akcji, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie największym wartościowo portfelem akcji na polskim rynku kapitałowym. Od października 2016 roku związany z TFI PZU S.A. jako Dyrektor Biura Akcji, a następnie Wiceprezes Zarządu. Od września 2017 roku związany z Trigon TFI obecnie Lartiq TFI, odpowiedzialny za zarządzanie funduszem Trigon Infinity Akcji FIZ. Od 13 listopada 2018 r. do marca 2019 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Lartiq TFI.

Witold Chuść

Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Andrzej Lis

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W Rockbridge TFI od stycznia 2019. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Domu Inwestycyjnym BRE Banku jako analityk finansowy. W latach 2007-2014 pracował w Noble Funds TFI, początkowo jako analityk rynku akcji, później zarządzający funduszami akcji i dyrektor Działu Zarządzania Funduszami. Następnie w latach 2014-2018 był wicedyrektorem Departamentu Akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Wojciech Dębski

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Rachunkowości. W Rockbridge TFI od lutego 2019. Karierę rozpoczął w 2011 roku w Domu Maklerskim BOŚ jako Makler Papierów Wartościowych. W latach 2013-2016 pracował w ING Securities, jako analityk rynku akcji. Następnie w latach 2016-2019 jako analityk akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 2172).

Katarzyna Rokicka

Zarządzająca (rynek pieniężny)

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje Międzynarodowe Rynki Finansowe i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. Od lipca 2014 roku do października 2017 roku związana z Skarbiec TFI na stanowisku Money Market Dealera, a następnie Młodszego Zarządzającego w Zespole Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Uczestniczka programu CFA, posiada Investment Operations Certificate (CISI). Od listopada 2017 roku zatrudniona w Rockbridge TFI S.A.

Paweł Sugalski

Zarządzający (akcje)

Analityk akcji, posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rozpoczął karierę w State Street jako księgowy funduszy inwestycyjnych oraz analityk wyników funduszy inwestycyjnych w latach 2011-14. Następnie zajmował stanowisko analityka akcji w ING Securities. We wrześniu 2016 dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk.

Od września 2017 zatrudniony w Rockbridge TFI S.A. początkowo jako analityk akcji, obecnie zarządzający funduszami.

Roch Pietroń

Zarządzający

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 271), tytuł CFA oraz tytuł ACCA. W Rockbridge TFI od lipca 2019. W okresie październik 2008 r. – grudzień 2009 r. pracował w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna na stanowisku Menadżer ds. Portfeli Finansowych, gdzie był odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne dla zamożnych klientów. Od stycznia 2010 r. do kwietnia 2011 r. pracował w Opera TFI Spółka Akcyjna na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, gdzie był odpowiedzialny za sporządzanie analiz rynkowych i przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla zarządzających funduszami Novo. Od maja 2011 r. do maja 2017 r. pracownik TFI PZU Spółka Akcyjna na stanowisku Zarządzającego. W PZU TFI był odpowiedzialny za zarządzanie częścią akcyjną portfeli UFK (o wartości ok. 500 mln pln) oraz sporządzanie rekomendacji inwestycyjnych dla zarządzających. Od grudnia 2014 r. współzarządzał funduszem PZU Akcji Spółek Dywidendowych oraz PZU FIZ Akcji Focus. Od kwietnia 2017 r. zarządzający portfelem w Trigon TFI Spółka Akcyjna odpowiedzialny za zarządzanie funduszem Trigon Infinity Akcji FIZ.

Tomasz Miłkoś

Dyrektor Departamentu Sprzedaży

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada dyplom DPB oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Z branżą finansową związany od początku kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1998r w ówczesnym Banku Śląskim a obecnie ING. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał też w wielu renomowanych instytucjach takich jak Raiffeisen Bank czy Citi Handlowy na stanowiskach związanych z segmentem Private Banking. W roku 2007 jako Senior Relationship Manager tworzył struktury Private Banking na Śląsku w grupie Fortis. Od grudniu 2010 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo na stanowisku Dyrektora Regionalnego później Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Detalicznej, a od maja 2016 szefa Departamentu Sprzedaży, zarówno w TFI jak i Skarbiec Holding. Od lutego 2018 w Rockbridge TFI S.A.

Bartłomiej Florczak

Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość - specjalizacja strategie inwestycyjne i kapitałowe oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Biznesu dla Menedżerów. Od 2011 roku legitymuje się certyfikatem European Financial Advisor EFA EFPA Polska – nr licencji 195/2011/PL. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze dystrybucji produktów finansowych i rozwiązań inwestycyjnych. Wcześniej pracował w takich instytucjach jak Multibank, ING Bank Śląski, Friedrich Wilhelm Raiffeisen głównie po stronie departamentów Private Banking i Wealth Management oraz w firmie Leanpassion gdzie współprowadził projekty z zakresu zwiększania efektywności procesów sprzedaży. Od marca 2015 do listopada 2017 związany ze Skarbiec TFI S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Regionalnego Sprzedaży, a następnie w roli Dyrektora Komunikacji Inwestycyjnej. Od grudnia 2017 w Rockbridge TFI S.A.

Tomasz Dudziński

Dyrektor ds. Relacji z Klientami

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku bankowość, ubezpieczenia i rynki kapitałowe. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy inwestycyjnych. Początkowo zatrudniony w Agencie Transferowym OFI Sp. o.o. w Departamencie Obsługi Klienta. Następnie związany z DWS Polska TFI S.A. jako Specjalista ds. Dystrybucji. W latach 2004 – 2011 pracował w TFI PZU S.A. gdzie kolejno pełnił funkcje Specjalisty i Eksperta ds. Marketingu i Sprzedaży, a następnie Regionalnego Dyrektora TFI. Od lipca 2011 do maja 2013 zatrudniony w PKO BP BANKOWY PTE S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2013 – 2019 związany z Altus TFI S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Wsparcia Sprzedaży. Od maja 2019 w Rockbridge TFI S.A.

Michał Zator

Dyrektor ds. Relacji z Klientami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W roku 2012 ukończył kurs Gazety Giełdy Parkiet oraz Związku Maklerów i Doradców, otrzymując Certyfikat Analityka Giełdowego. Od 2014 roku legitymuje się certyfikatem European Financial Advisor EFA EFPA Polska – nr certyfikatu EFA EFPA/352/2014/PL. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości, produktów finansowych i inwestycyjnych oraz rynków kapitałowych. Pierwsze doświadczenia w branży finansowej zdobywał w Banku BGŻ (obecnie BNP Paribas Bank Polska). W ING Banku Śląskim, gdzie pracował ponad 11 lat przeszedł przez wszystkie szczeble stanowisk związanych z obsługą Klienta Zamożnego, od Personal Banking przez Private Banking i Wealth Management, pełniąc również funkcję Managera ds. Inwestycji Private Banking czy Dyrektora Centrum Private Banking. Od maja 2018 rozpoczął współpracę z Altus TFI S.A. w charakterze Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Biznesu. W 2019 r. nawiązał współpracę z Rockbridge TFI, gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Relacji z Klientami.