Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu 16 lat doświdczenia
Ireneusz Fąfara p.o. Wiceprezesa Zarządu 27 lat doświadczenia
Witold Chuść Wiceprezes Zarządu, CIO 21 lat doświadczenia
Wojciech Dębski Zarządzający 8 LAT DOŚWIADCZENIA
Bartłomiej Florczak Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej 14 LAT DOŚWIADCZENIA
Andrzej Lis Zarządzający 14 LAT DOŚWIADCZENIA
Tomasz Miłkoś Dyrektor Departamentu Sprzedaży 20 lat doświadczenia
Katarzyna Rokicka Rynek pieniężny 7 lat doświadczenia
Paweł Sugalski Akcje 8 lat doświadczenia
Monika Zduńska Akcje 13 lat doświadczenia

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Z rynkiem finansowym związany jest od 2003 r. W latach 2005 - 2013 ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Biura Maklerskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Private Banking ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Zarządzający Marketingiem Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej. W latach 2013 - 2019 zatrudniony w ALTUS TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2014 - 2019 pełnił odpowiednio w Altus TFI SA funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny zarządzania sprzedażą instrumentów finansowych, jak również doświadczenie w tworzeniu nowych produktów i konstruowaniu strategii marketingowej ich sprzedaży.

Ireneusz Fąfara

p.o. Wiceprezesa Zarządu

Członek rady nadzorczej Rockbridge TFI od 2018 roku. W marcu 2019 roku rada nadzorcza oddelegowała Ireneusza do pełnienia funkcji prezesa zarządu w okresie 28.03-28.06.2019. Przed Rockbridge TFI pracował w Banku Energetyki S.A. (w latach 1992 - 1998) na stanowiskach Dyrektora Domu Maklerskiego i wiceprezesa zarządu, następnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w latach 1998 - 2007) na stanowiskach członka zarządu ds. informatyki oraz członka zarządu ds. ekonomicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego (w latach 2007 - 2009) na stanowisku prezesa zarządu. W latach 2010-2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Orlen Lietuva. Zasiadał w radach nadzorczych: Agencji Rynku Energii S.A., Energo-Utech S.A., Kompanii Węglowej S.A, Narodowego Fundusz Zdrowia, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Grupie LOTOS S.A., Banku PKO BP S.A. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu, CIO

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Wojciech Dębski

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Rachunkowości. W Rockbridge TFI od lutego 2019. Karierę rozpoczął w 2011 roku w Domu Maklerskim BOŚ jako Makler Papierów Wartościowych. W latach 2013-2016 pracował w ING Securities, jako analityk rynku akcji. Następnie w latach 2016-2019 jako analityk akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 2172).

Bartłomiej Florczak

Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość - specjalizacja strategie inwestycyjne i kapitałowe oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Biznesu dla Menedżerów. Od 2011 roku legitymuje się certyfikatem European Financial Advisor EFA EFPA Polska – nr licencji 195/2011/PL. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze dystrybucji produktów finansowych i rozwiązań inwestycyjnych. Wcześniej pracował w takich instytucjach jak Multibank, ING Bank Śląski, Friedrich Wilhelm Raiffeisen głównie po stronie departamentów Private Banking i Wealth Management oraz w firmie Leanpassion gdzie współprowadził projekty z zakresu zwiększania efektywności procesów sprzedaży. Od marca 2015 do listopada 2017 związany ze Skarbiec TFI S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Regionalnego Sprzedaży, a następnie w roli Dyrektora Komunikacji Inwestycyjnej. Od grudnia 2017 w Rockbridge TFI S.A.

Andrzej Lis

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W Rockbridge TFI od stycznia 2019. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Domu Inwestycyjnym BRE Banku jako analityk finansowy. W latach 2007-2014 pracował w Noble Funds TFI, początkowo jako analityk rynku akcji, później zarządzający funduszami akcji i dyrektor Działu Zarządzania Funduszami. Następnie w latach 2014-2018 był wicedyrektorem Departamentu Akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Tomasz Miłkoś

Dyrektor Departamentu Sprzedaży

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada dyplom DPB oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Z branżą finansową związany od początku kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1998r w ówczesnym Banku Śląskim a obecnie ING. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał też w wielu renomowanych instytucjach takich jak Raiffeisen Bank czy Citi Handlowy na stanowiskach związanych z segmentem Private Banking. W roku 2007 jako Senior Relationship Manager tworzył struktury Private Banking na Śląsku w grupie Fortis. Od grudniu 2010 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo na stanowisku Dyrektora Regionalnego później Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Detalicznej, a od maja 2016 szefa Departamentu Sprzedaży, zarówno w TFI jak i Skarbiec Holding. Od lutego 2018 w Rockbridge TFI S.A.

Katarzyna Rokicka

Rynek pieniężny

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje Międzynarodowe Rynki Finansowe i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. Od lipca 2014 roku do października 2017 roku związana z Skarbiec TFI na stanowisku Money Market Dealera, a następnie Młodszego Zarządzającego w Zespole Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Uczestniczka programu CFA, posiada Investment Operations Certificate (CISI). Od listopada 2017 roku zatrudniona w Rockbridge TFI S.A.

Paweł Sugalski

Akcje

Analityk akcji, zdał wszystkie 3 egzaminy CFA (Chartered Financial Analyst) w 2014. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rozpoczął karierę w State Street jako księgowy funduszy inwestycyjnych oraz analityk wyników funduszy inwestycyjnych w latach 2011-14. Następnie zajmował stanowisko analityka akcji w ING Securities. We wrześniu 2016 dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk.

Od września 2017 zatrudniony w Rockbridge TFI S.A. początkowo jako analityk akcji, obecnie zarządzający funduszami.

Monika Zduńska

Akcje

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2006 roku zajmując stanowisko dealera papierów wartościowych w BZWBK AIB Asset Management S.A. W latach 2009 – 2010 zatrudniona była na stanowisku Analityka Akcji w domu maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora detalicznego oraz telekomunikacji. W Rockbridge TFI pracuje od czerwca 2010 r. początkowo na stanowisku Analityka. Od marca 2012 r. objęła stanowisko zarządzającej.