Tomasz Stadnik Prezes Zarządu 18 lat doświadczenia
Witold Chuść Wiceprezes Zarządu, CIO 21 lat doświadczenia
Piotr Dygas Wiceprezes Zarządu 24 lata doświadczenia
Wojciech Dębski Zarządzający 8 LAT DOŚWIADCZENIA
Bartłomiej Florczak Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej 14 LAT DOŚWIADCZENIA
Karol Godyń Akcje 10 lat doświadczenia
Łukasz Juras Obligacje korporacyjne 7 lata doświadczenia
Andrzej Lis Zarządzający 14 LAT DOŚWIADCZENIA
Tomasz Miłkoś Dyrektor Departamentu Sprzedaży 20 lat doświadczenia
Katarzyna Rokicka Rynek pieniężny 7 lat doświadczenia
Paweł Sugalski Akcje 8 lat doświadczenia
Monika Zduńska Akcje 13 lat doświadczenia

Tomasz Stadnik

Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Objął funkcję prezesa zarządu Rockbridge TFI w październiku 2017 roku. Wcześniej pracował w Credit Suisse Asset Management (w latach 2000 - 2007) w Warszawie i Londynie, na stanowiskach zarządzającego funduszem, członka zarządu oraz dyrektora inwestycyjnego a później jako Vice President, Portfolio Manager, EM Debt w Londynie. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję dyrektora oraz Co-Head of EM Debt w ABN AMRO Asset Management w Londynie. Od 2009 do 2016 roku w PZU Asset Management pracował kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku był wiceprezesem zarządu w Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 160, maklera papierów wartościowych nr 1693, tytuł FRM przyznawany przez GARP (Global Association of Risk Managers) oraz certyfikat UKSIP.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu, CIO

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Piotr Dygas

Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku Finanse na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe doskonalenia zawodowego w energetyce na Politechnice Warszawskiej. W 2017 r. uzyskał tytuł Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Funkcję wiceprezesa zarządu Rockbridge TFI pełni od stycznia 2018 roku. Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. W latach 2012 – 2017 zatrudniony w grupie Skarbiec Holding S.A. jako Dyrektor Departamentu Klientów Prestiżowych oraz Dyrektor Zarządzający w obszarze sprzedaży i działalności operacyjnej. W latach 2001 – 2012 zatrudniony w Belgijskiej Grupie Finansowej KBC na różnych stanowiskach menadżerskich związanych ze sprzedażą funduszy inwestycyjnych oraz działaniami strategicznymi. W latach 2010 – 2012 członek międzynarodowego zespołu do spraw sprzedaży instrumentów finansowych. W latach 1997 – 2001 zatrudniony w Banku Energetyki (następnie BISE Bank S.A.) na stanowisku Dyrektora Oddziału w Gdyni. W latach 1994 – 1997 zatrudniony w Domu Maklerskim Banku Energetyki S.A. oraz Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ENERGO-ASEKURACJA S.A. Od 2006 r. współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz z EFPA Polska w procesach certyfikacji doradców bankowych oraz innych szkoleniach o charakterze finansowym.

Wojciech Dębski

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Rachunkowości. W Rockbridge TFI od lutego 2019. Karierę rozpoczął w 2011 roku w Domu Maklerskim BOŚ jako Makler Papierów Wartościowych. W latach 2013-2016 pracował w ING Securities, jako analityk rynku akcji. Następnie w latach 2016-2019 jako analityk akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 2172).

Bartłomiej Florczak

Dyrektor Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość - specjalizacja strategie inwestycyjne i kapitałowe oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Biznesu dla Menedżerów. Od 2011 roku legitymuje się certyfikatem European Financial Advisor EFA EFPA Polska – nr licencji 195/2011/PL. Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze dystrybucji produktów finansowych i rozwiązań inwestycyjnych. Wcześniej pracował w takich instytucjach jak Multibank, ING Bank Śląski, Friedrich Wilhelm Raiffeisen głównie po stronie departamentów Private Banking i Wealth Management oraz w firmie Leanpassion gdzie współprowadził projekty z zakresu zwiększania efektywności procesów sprzedaży. Od marca 2015 do listopada 2017 związany ze Skarbiec TFI S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Regionalnego Sprzedaży, a następnie w roli Dyrektora Komunikacji Inwestycyjnej. Od grudnia 2017 w Rockbridge TFI S.A.

Karol Godyń

Akcje

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. W Rockbridge TFI od października 2018. Karierę rozpoczął w 2009 roku w BPH TFI początkowo jako analityk ilościowy, później jako zarządzający funduszami akcyjnymi. W latach 2015 – 2017 był zarządzającym w Skarbiec TFI, gdzie odpowiadał za całą ekspozycję na GPW - zarządzanie funduszami akcji oraz portfelami w ramach usługi Asset Management. Następnie w latach 2017-2018 był zarządzającym funduszami akcyjnymi w Altus TFI.

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Łukasz Juras

Obligacje korporacyjne

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość (ze specjalnościami Finanse Przedsiębiorstw, Międzynarodowe Rynki Finansowe oraz Bankowość) oraz Ekonomia (ze specjalnościami Analizy Mikroekonomiczne oraz Analizy Makroekonomiczne).

Karierę zawodową rozpoczął w 2012 r. w Departamencie Kontroli i Ryzyka w Credit Agricole Corporate & Investment Bank, od 2014 r. zatrudniony na stanowisku analityka kredytowego w Zespole Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium, w latach 2016 – 2017 związany z The Boston Consulting Group, a od lipca 2017 r. zatrudniony w BPH TFI (obecnie Rockbridge TFI), jako analityk obligacji korporacyjnych. Od listopada 2017 r. zarządzający publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 602), licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 3.198) oraz tytuł Certified International Investment Analyst (CIIA®), nadawany przez szwajcarską organizację Association of Certified International Investment Analysts.

Andrzej Lis

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W Rockbridge TFI od stycznia 2019. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Domu Inwestycyjnym BRE Banku jako analityk finansowy. W latach 2007-2014 pracował w Noble Funds TFI, początkowo jako analityk rynku akcji, później zarządzający funduszami akcji i dyrektor Działu Zarządzania Funduszami. Następnie w latach 2014-2018 był wicedyrektorem Departamentu Akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Tomasz Miłkoś

Dyrektor Departamentu Sprzedaży

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada dyplom DPB oraz Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Z branżą finansową związany od początku kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1998r w ówczesnym Banku Śląskim a obecnie ING. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał też w wielu renomowanych instytucjach takich jak Raiffeisen Bank czy Citi Handlowy na stanowiskach związanych z segmentem Private Banking. W roku 2007 jako Senior Relationship Manager tworzył struktury Private Banking na Śląsku w grupie Fortis. Od grudniu 2010 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo na stanowisku Dyrektora Regionalnego później Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Detalicznej, a od maja 2016 szefa Departamentu Sprzedaży, zarówno w TFI jak i Skarbiec Holding. Od lutego 2018 w Rockbridge TFI S.A.

Katarzyna Rokicka

Rynek pieniężny

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje Międzynarodowe Rynki Finansowe i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. Od lipca 2014 roku do października 2017 roku związana z Skarbiec TFI na stanowisku Money Market Dealera, a następnie Młodszego Zarządzającego w Zespole Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Uczestniczka programu CFA, posiada Investment Operations Certificate (CISI). Od listopada 2017 roku zatrudniona w Rockbridge TFI S.A.

Paweł Sugalski

Akcje

Analityk akcji, zdał wszystkie 3 egzaminy CFA (Chartered Financial Analyst) w 2014. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rozpoczął karierę w State Street jako księgowy funduszy inwestycyjnych oraz analityk wyników funduszy inwestycyjnych w latach 2011-14. Następnie zajmował stanowisko analityka akcji w ING Securities. We wrześniu 2016 dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk.

Od września 2017 zatrudniony w Rockbridge TFI S.A. początkowo jako analityk akcji, obecnie zarządzający funduszami.

Monika Zduńska

Akcje

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2006 roku zajmując stanowisko dealera papierów wartościowych w BZWBK AIB Asset Management S.A. W latach 2009 – 2010 zatrudniona była na stanowisku Analityka Akcji w domu maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora detalicznego oraz telekomunikacji. W Rockbridge TFI pracuje od czerwca 2010 r. początkowo na stanowisku Analityka. Od marca 2012 r. objęła stanowisko zarządzającej.