Informacje o PPE

 • Tworzone i funkcjonujące na podstawie Ustawy o Pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r.
 • Tworzone z inicjatywy pracodawcy przy akceptacji reprezentacji pracowników.
 • Zatwierdzane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Składka podstawowa finansowana przez pracodawcę.
 • Składka dodatkowa finansowana przez uczestnika z jego wynagrodzenia.
 • Wartość składki podstawowej nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Wszystkie koszty związane z utworzeniem i obsługą PPE stanowią dla Pracodawcy nielimitowane koszty uzyskania przychodu.
 • Zapewniają dużą swobodę inwestowania w zależności od wieku i preferencji pracownika.
 • Ustawowy brak podatku od zysków kapitałowych. 

Korzyści dla pracodawcy

Korzyści pracodawcy z prowadzenia PPE:

 • wzrost atrakcyjności firmy w ocenie potencjalnych kandydatów do pracy,
 • stabilizacja zatrudnienia,
 • wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem programu stanowią dla pracodawcy nielimitowane koszty uzyskania przychodu,
 • wartość składki podstawowej nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Korzyści dla pracownika

Korzyści pracownika z uczestniczenia w PPE :

 • uzyskanie dodatkowego świadczenia od pracodawcy (max. 7% wynagrodzenia),
 • uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia finansowego na emeryturze,
 • wypłaty środków zgromadzonych w programie nabytych na podstawie rozrządzenia dokonanego przez uczestnika na wypadek śmierci lub w drodze spadku wolne są także od podatku od spadków i darowizn,
 • podatkiem dochodowym od osób fizycznych obciążone są składki, natomiast zyski z zainwestowanych środków oraz przyszłe wypłaty nie są opodatkowane.