Rockbridge Akcji Globalnych

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w instrumenty udziałowe.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 26.05.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-2,60% -5,14% -11,56% -7,65% 8,88% 9,01% -14,66% 7,21% 13,91% 11,73% -14,28% 102,28%

Informacje o funduszu

 • brak
 • 08.05.2009
 • 13 mln PLN
 • 202,28 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 86 1140 1010 0000 3010 6801 2013
 • dzienna

Struktura na 29.04.2022

 • 71,7%
 • 5,7%
 • 11,4%
 • 7,5%
 • 3,8%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
5,86%