Rockbridge Akcji Globalnych

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w instrumenty udziałowe.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.10.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
1,84% 2,73% 6,14% 11,03% 22,05% 20,64% 4,25% 13,91% 11,73% -14,28% 5,58% 130,48%

Informacje o funduszu

 • brak
 • 08.05.2009
 • 17 mln PLN
 • 230,48 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 86 1140 1010 0000 3010 6801 2013
 • dzienna

Struktura na 30.09.2021

 • 93,3%
 • 2,8%
 • 4,0%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
30,32%