Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ekspozycja na dynamiczne rynki wschodzące

fundusz głównie lokuje środki na rynkach rozwiniętych (Polska, Europa, USA) eksponowanych ekonomicznie na rynki wschodzące poprzez akcje i ETFy

spółki wzrostowe nowych gospodarek

w portfelu funduszu preferowane są spółki „wzrostowe” obecne na rynkach wschodzących, będące beneficjentem transformacji ekonomicznej krajów rozwijających się

wysoka płynność i bezpieczeństwo

inwestycje na giełdach krajów rozwiniętych zapewniają wysoką płynność i bezpieczeństwo prawne inwestycji

Cechy funduszu:
- Alokacja do 100% środków w akcje i ETFy eksponowane na rynki wschodzące
- staranna selekcja spółek – do 20-30 spółek w portfelu jednocześnie
- szeroka dywersyfikacja sektorowa


Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje lub inne instrumenty o charakterze udziałowym. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.10.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
4,44% 2,69% 3,99% 26,92% 25,62% 30,35% 11,64% 8,64% 13,18% -8,95% 7,34% -22,91%

Informacje o funduszu

 • brak
 • 24.01.2001
 • 14 mln PLN
 • 77,09 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2,5%
 • 46 1140 1010 0000 3010 6802 0008
 • dzienna

Struktura na 30.09.2021

 • 47,9%
 • 42,3%
 • 9,9%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
33,93%