Rockbridge Gier i Innowacji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GAMING I INNOWACJE

głównie spółki z branży deweloperów gier uzupełnione o innowacyjne spółki z obszaru nowej ekonomii (medtech, biotech oraz firmy online typu SaaS, marketplace)

BRAK BENCHMARKÓW

autorski fundusz akcyjny, skoncentrowany na wyselekcjonowanych spółkach a nie na indeksie WIG Games otwarte podejście do inwestycji w tymczasowe okazje rynkowe i nieefektywności rynku z innych sektorów (np. ABB/IPO/SPO)

WYSOKA ROTACJA PORTFELA

intensywne zarządzanie pozycjami, aktywna, rygorystyczna polityka stop loss i take profit skrupulatna selekcja płynnościowa spółek dopasowana do dziennego cyklu umorzeń

Cechy funduszu

• pierwszy polski fundusz skupiony na lokalnych deweloperach gier komputerowych
• branża gier jest jedną z najszybciej rosnących na rynku, korzysta ze zmian post-covid
• min. 70% alokacji w akcje polskie (głównie deweloperzy gier oraz innowacyjne spółki)
• hiperaktywne zarządzanie, autorskie podejście
• selekcja spółek oparta na ponad 5-letniemu doświadczeniu w inwestowaniu w obszar gier w Polsce i za granicą


Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.10.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
0,92% -2,73% -10,41% -3,38% 69,25% 61,58% -6,59% 69,15% 12,86% -29,20% 6,24% 60,13%

RODZAJ FUNDUSZU

tematyczny fundusz akcyjny, inwestycja w lokalne firmy z obszaru gier i innowacji

STYL

niebenchmarkowy, nastawiony na bardzo mocną selekcję i aktywne zarządzanie

TYPY INSTRUMENTÓW

akcje, instrumenty pochodne

ZASIĘG GEOGRAFICZNY

głównie Polska i region CEE

KONTROLA RYZYKA

rygorystyczne limity dla każdej pozycji, aktywny monitoring przez chief risk officera

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

pierwszy fundusz o profilu gier i innowacji w Polsce, autorska strategia potwierdzona wynikami

Informacje o funduszu

 • brak
 • 15.02.2016
 • 11 mln PLN
 • 160,13 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2,5%
 • 13 1140 1010 0000 3010 6801 7013
 • dzienna

Struktura na 30.09.2021

 • 97,3%
 • 2,7%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
37,38%