Rockbridge Gier i Innowacji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Uwaga: W dniu 12.05.2023 nastąpiło połączenie Subfunduszu Gier i Innowacji (subfundusz przejmowany) z Subfunduszem Growth Leaders (subfundusz przejmujący)

Z dniem 12.05.2023 subfundusz przejmujący wstąpił w prawa o obowiązki subfundusz przejmowanego

Historia wycen

Stopy zwrotu na 11.05.2023

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2023 2022 2021 2020 MAX
1,17% 4,88% 13,57% 10,57% -28,09% -4,16% 0,00% 16,88% -27,10% -15,83% 69,15% 22,93%

Informacje o funduszu

  • 15.02.2016
  • 122,93 PLN
  • PLN

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

6,80%