Rockbridge Gier i Innowacji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GAMING I INNOWACJE

głównie spółki z branży deweloperów gier uzupełnione o innowacyjne spółki z obszaru nowej ekonomii (medtech, biotech oraz firmy online typu SaaS, marketplace)

GLOBALNY ZASIĘG

poszukujemy globalnych trendów w krajach rozwiniętych i rozwijających się, wpisujących się w globalne megatrendy

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

inwestujemy wyłącznie w spółki notowane na rynkach rozwiniętych, o wysokiej płynności i niskich kosztach transakcyjnych

Cechy funduszu
 
 • Liderzy wzrostu – inwestujemy w spółki z mocnymi „przewagami rynkowymi”, tj. nowoczesnym modelem biznesowym, wyjątkowym produktem i dynamicznym wzrostem rynku docelowego.
 • Aktywne zarządzanie - udział akcji i instrumentów dłużnych może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
 • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, pozwalająca na generowanie stóp zwrotu istotnie lepszych od rynku.
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA).

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 26.05.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-2,15% -10,94% -21,08% -32,93% -13,17% 25,54% -20,07% -15,83% 69,15% 12,86% -29,20% 15,33%

RODZAJ FUNDUSZU

tematyczny fundusz akcyjny, skupiony na firmach z sektora cyfrowej rozrywki i innowacji

ZASIĘG GEOGRAFICZNY

USA, Europa Zachodnia, Polska

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

fundusz skupiony na sektorze gier i cyfrowej rozrywki, wykraczający poza szeroko pojęte IT

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • brak
 • 15.02.2016
 • 7 mln PLN
 • 115,33 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 13 1140 1010 0000 3010 6801 7013
 • dzienna

Struktura na 29.04.2022

 • 84,1%
 • 16,0%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-7,74%