Publikacja tekstu jednolitego statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2017 r. zmian statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja ogłoszonych dnia 20 września 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu.

Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja w brzmieniu uwzględniasjącym zmiany, o których mowa powyżej, obowiązuje od dnia 20 września 2017 r.