IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  • jest rodzajem planu emerytalnego, w ramach którego można oszczędzać samodzielnie, w III filarze i jest efektywnym sposobem oszczędzania pieniędzy na dodatkową emeryturę,
  • to rozwiązanie stworzone, aby zabezpieczyć Twoją przyszłość i zapewnić Ci jak najwyższy standard życia na emeryturze,
  • podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Wykorzystaj limit

Warto wykorzystać limit wpłat na IKZE, który w 2023 roku wynosi 9 388,80 PLN (dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi 14 083,20 PLN).


Czym różni się IKE od IKZE?

Różnica pomiędzy IKE a IKZE polega przede wszystkim na odmiennym sposobie opodatkowania. Oszczędzanie w IKE jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), a oszczędzanie w IKZE pomniejsza płacony corocznie podatek dochodowy poprzez zmniejszanie podstawy jego wymiaru o wpłaty do IKZE.

Zaletą IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) pod warunkiem, że środki nie zostaną wypłacone przed przejściem na emeryturę. Wpłaty na IKZE odliczane są, tak jak składki ZUS, od podstawy opodatkowania. Dzięki temu można dziś płacić mniejsze podatki.

Wpłaty na IKE są ograniczone do trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. IKZE również ma limit wpłat. Wpłacona kwota na IKZE w skali roku nie może przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Wypłaty z IKZE będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki równej 10%. Przy czym nie można wypłacić środków przed osiągnięciem wieku 65 lat. Dodatkowym warunkiem jest oszczędzanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.


Jakie korzyści daje IKZE?

  • korzyści związane z systematycznym oszczędzaniem pieniędzy,
  • ulga podatkowa, możliwość corocznego obniżenia podatku PIT poprzez odpis wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania,
  • możliwość odroczenia zapłaty podatku dochodowego na przyszłość (przy wypłacie z IKZE obowiązuje zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 10%),
  • brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. Podatku Belki, pod warunkiem, że będziesz regularnie oszczędzał przez min. 5 lat i nie wypłacisz zgromadzonych oszczędności przed dożyciem wieku 65 lat),
  • strategie oszczędzania dopasowane do potrzeb i wieku inwestora,
  • oszczędności mogą być dziedziczone bez podatku od spadków i darowizn.

Jak przystąpić do IKZE?

IKZE możesz otworzyć:

Dokumenty

Zapoznaj się z Regulaminem IKZE oraz aktualną Tabelą opłat: