Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 w likwidacji

Raporty bieżące funduszu znajdziej tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 12.09.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-1,24% -1,20% -1,80% -1,50% -0,54% -1,34% 0,00% -1,59% 2,09% -1,41% -1,08% 73,54%

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału.Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 174,89 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 28.06.2019 (dzień wyceny certyfikatów)

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 10 maja do 4 czerwca 2004 r. Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Informacje o funduszu

  • 28.06.2004
  • 10 mln PLN
  • 174,15 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
3,13%