Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 w likwidacji

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Historia wycen

Stopy zwrotu na 12.09.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-1,04% -0,97% -0,77% -0,31% -0,43% 0,07% 0,00% -0,54% 0,42% -0,21% -0,15% 30,64%

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Poziom ochrony kapitału: 131.35 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 30.12.2020 (dzień wyceny certyfikatów)

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 14 listopada do 9 grudnia 2005 r. Emisja Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 zakończyła się pierwszą w historii rynku funduszy inwestycyjnych redukcją.
Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Informacje o funduszu

  • 21.11.2005
  • 10 mln PLN
  • 130,64 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
  • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
1,70%